Giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ

Giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ

1. Giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ là gì?

 • Giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ là quyết định cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ do người có thầm quyền cấp cho cá nhân, tổ chức đăng ký đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ.
 • Người có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ là:
  • Đối với trung tâm ngoại ngữ trực thuộc tỉnh, thuộc trường trung cấp hoặc do các tổ chức cá nhân đề nghị thành lập thì:
   • Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo.
  • Đối với trung tâm ngoại ngữ trực thuộc các trường đại học, cao đẵng thì:
   • Giám đốc đại học, học viện, hiệu trưởng trường đại học, trường cao đẳng.
  • Đối với trung tâm ngoại ngữ trực thuộc tổ chức xã hội – nghề nghiêp, tổ chức kinh tế thì:
   • Người đứng đầu các tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế.

2. Làm thế nào để có giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ?

 • Để có giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ ta cần làm theo các bước sau:
  • Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ được quy định tại Điều 46 Nghị định 46/2017/NĐ-CP như sau:
   • Việc thành lập trung tâm ngoại ngữ là phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
   • Phải soạn thảo đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học và xác định rõ: Mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm.
  • Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ theo quy định tại khoản 2 Điều 47 Nghị định 46/2017/NĐ-CP gồm các giấy tờ sau:
   • Tờ trình đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học;
   • Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ;
   • Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.
  • Bước 3: Gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện bộ hồ sơ đã chuẩn bị tại Bước 2 đến người có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ. Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ sẽ nhiệm thẩm định, kiểm tra các điều kiện theo quy định.
  • Bước 4: Người có thẩm quyền quyết định thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ nếu đủ điều kiện và cá nhân, tổ chức đăng ký thành lập trung tâm tới nhận giấy phép thành lập trung tâm.

https://tuvanltl.com/quy-dinh-cho-nguoi-nuoc-ngoai-lam-viec-tai-viet-nam/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *