Thủ tục thuê người nước ngoài làm việc

Thủ tục thuê người nước ngoài làm việc

Ngày nay, trước tình hình hội nhập và toàn cầu hóa, các doanh nghiệp, tổ chức trong nước có nhu cầu tuyển dụng nhân lực nước ngoài ngày càng nhiều. Do đó, người nước ngoài vào nước ta làm việc ngày càng đông. Tuy nhiên các doanh nghiệp, tổ chức cần lưu ý rằng chỉ được phép tuyển người nước ngoài vào làm việc tại các vị trí mà nhân lực trong nước không đáp ứng được.

Thủ tục thuê người nước ngoài làm việc được các doanh nghiệp, tổ chức tiến hành như sau:

Thứ nhất, báo cáo nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài.

Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động gửi báo cáo giải trình về nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH đến Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Trong trường hợp có thay đổi nhu cầu sử dụng thì người sử dụng lao động cũng gửi báo cáo giải tình thay đổi đến cơ quan chấp thuận trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo giải trình hoặc báo cáo giải trình thay đổi, cơ quan chấp thuận thông báo việc chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài đến người sử dụng lao động.

Thứ hai, xin giấy phép lao động.

Sau khi nhận được thông báo chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động tiến hành làm hồ sơ xin cấp giấy phép lao động tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người nước ngoài dự kiến làm việc.

Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động gồm:

– Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, ban hành kèm theo Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH;

– Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe do cơ quan, tổ chức ý tế có thẩm quyền của nước ngoài hoặc của Việt Nam cấp có giá trị trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày ký có kết luận sức khỏe đến ngày nộp hồ sơ;

– Phiếu lý lịch tư phám hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự của nước ngoài cấp. Trường hợp người lao động nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam thì chỉ cần phiếu lý lịch tư pháp do Việt Nam cấp.

– Văn bản chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật;

– 02 ảnh mầu (kích thước 4cm x 6cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

– Bản sao có chứng thực hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế còn giá trị theo quy định của pháp luật.

– Các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài.

Các tài liệu trên khi nộp bản sao kèm bản gốc để đối chiếu hoặc bản sao có công chứng, chứng thực. Nếu các giấy tờ trên của nước ngoài thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước ngoài liên quan đều là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại hoặc theo quy định của pháp luật; dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

https://tuvanltl.com/ho-so-dang-ky-trung-tam-ngoai-ngu/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *