Thủ tục chuyển địa điểm trung tâm ngoại ngữ

Thủ tục chuyển địa điểm trung tâm ngoại ngữ

1. Chuyển địa điểm trung tâm ngoại ngữ được hiểu như thế nào?

  • Trung tâm ngoại ngữ được thành lập theo hình thức doanh nghiệp, nên khi nói chuyển địa điểm trung tâm ngoại ngữ có thể hiểu là thay đổi trụ sở chính hoặc địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Để chuyển địa điểm trung tâm ngoại ngữ ta cần thực hiện theo thủ tục của Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp vì Luật Giáo dục hiện hành và các văn bản hướng dẫn luật Giáo dục không quản lý vấn đề này.

2. Thủ tục chuyển địa điểm trung tâm ngoại ngữ như thế nào?

Thủ tục chuyển địa điểm trung tâm trong cùng quận, huyện.

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ gồm

  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (thay đổi địa điểm trụ sở chính). Nội dung thông báo được quy định tại Khoản 2 Điều 40 Nghị định 78/2015/NĐ-CP.
  • Quyết định về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc chuyển trụ sở công ty.
  • Bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với trung tâm là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với trung tâm là công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với trung tâm là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Hồ sơ quy định chi tiết tại khoản 2 Điều 40 Nghị định 78/2015/NĐ-CP.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng đăng ký kinh doanh, đóng phí.

Bước 3: Chuyên viên xét duyệt hồ sơ và giao biên nhận.

Bước 4: Nhận biên nhận, xem thời gian trên biên nhận tới ngày thì tới nhận kết quả.

Thủ tục chuyển địa điểm trung tâm không trong cùng quận, huyện.

Trình tự thủ tục tương tự như trường hợp trên nhưng trước tiên phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển đổi theo quy định của pháp luật về thuế.

Thủ tục chuyển địa điểm trung tâm sang tỉnh, thành phố khác.

Bước 1 : Chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (thay đổi địa điểm trụ sở chính).
  • Danh sách thành viên đối với trung tâm là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với trung tâm là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài đối với trung tâm là công ty cổ phần.
  • Bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với trung tâm là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với trung tâm là công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với trung tâm là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Bước 2: Thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển đổi theo quy định của pháp luật về thuế. Nhận kết quả từ cơ quan thuế và bổ sung vào hồ sơ.

Bước 3: Nộp hồ sơ tại phòng đăng ký kinh doanh nới đặt trung tâm mới, nộp phí.

Bước 4: Phòng đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ và trao biên nhận.

Bước 5: Theo ngày trên biên nhận tới nhận kết quả nếu hồ sơ sau khi xem xét là hợp lệ.

Hồ sơ quy định chi tiết tại khoản 3 Điều 40 Nghị định 78/2015/NĐ-CP.

https://tuvanltl.com/quy-dinh-cho-nguoi-nuoc-ngoai-lam-viec-tai-viet-nam/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *