Tuyên bố phá sản có lợi gì?

Tuyên bố phá sản có lợi gì?

Trong quá trình hoạt động khi mất khả năng thanh toán các doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản. Vậy việc tuyên bố phá sản sẽ có lợi gì cho doanh nghiệp và những người có quyền và nghĩa vụ liên quan.

Thứ nhất, khi tuyên bố phá sản đây là một cơ hội để doanh nghiệp hồi sinh. Sau khi mở thủ tục phá sản, doanh nghiệp không bị bắt buộc phải thanh lý tài sản ngay mà được áp dụng thủ tục phục hồi kinh doanh.

Thứ hai, kể từ thời điểm Tòa án ra quyết định mở thủ tục phá sản, tất cả các quyền đòi nợ đều được đình chỉ và giải quyết theo một thủ tục chung nhất do Tòa án tiến hành. Điều này giúp giảm áp lực trả nợ cho doanh nghiệp. Đồng thời, đảm bảo quyền lợi công bằng giữa các chủ nợ không phân biệt giữa nợ có bảo đảm và nợ không có bảo đảm.

Thứ ba, giảm bớt gánh nặng tài chính cho doanh nghiệp. Ngoại trừ doanh nghiệp tư nhân và thành viên trong công ty hợp danh, các loại hình doanh nghiệp còn lại được giới hạn trách nhiệm trả nợ trong phần tài sản hiện có.

Thứ tư, giúp doanh nghiệp thoát khỏi các khoản nợ một cách hợp pháp. Ngoại trừ doanh nghiệp tư nhân và thành viên trong công ty hợp danh, doanh nghiệp được giới hạn trách nhiệm trả nợ trong phần tài sản hiện có của mình. Do đó, khi thông báo phá sản, đối với các khoản nợ chưa trả doanh nghiệp vẫn hết nghĩa vụ trả nợ.

Thứ năm, bảo đảm tối ưu nhất quyền lợi của các chủ nợ. Theo đó, pháp luật phá sản quy định kể từ ngày nhận được quyết định mở thủ tục phá sản, nghiêm cấm doanh nghiệp tẩu tán tài sản…thực hiện các hoạt động chuyển nhượng tài sản, cầm cố tài sản…Đồng thời, khi doanh nghiệp thông báo phá sản, chủ nợ sẽ được trả nợ trên phần tài sản hiện có của doanh nghiệp.

Thứ sáu, bảo đảm công bằng giữa các chủ nợ có bảo đảm hay không, nợ đến hạn hay chưa đến hạn. Khi doanh nghiệp thông báo phá sản, đối với các khoản nợ chưa đến hạn thanh toán vào thời điểm mở thủ tục thanh lý được xử lý như các khoản nợ đến hạn, nhưng không tính lãi đối với thời gian chưa đến hạn.

https://tuvanltl.com/dich-vu-thanh-lap-trung-tam-tu-van-du-hoc/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *