Mất khả năng thanh toán là gì?

Mất khả năng thanh toán là gì?

Vấn đề tư vấn: Xin chào, Tôi tên Bùi Bình Minh, tôi có cho một Công ty vay 5 tỷ đồng để Công ty mua vật liệu và có đảm bảo 1 phần nhỏ, thời hạn trả nợ là 5 năm. Nay đã hết 5 năm nhưng Công ty đó không chịu trả nợ cho tôi và từ hôm tới hạn trả nợ tới nay là 2 tháng 18 ngày rồi bên Công ty vẫn không có ý định trả nợ mặc dù tôi thấy Công ty đó làm ăn khá tốt. Vậy xin cho tôi hỏi, Công ty đó hiện có phải lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán hay không? Tôi có quyền yêu cầu mở thủ tục phá sản với Công ty đó để thanh lý tài sản Công ty nhằm trả nợ cho tôi hay không?

Chuyên viên tư vấn: Xin chào anh Minh, sau đây chúng tôi xin tư vấn về vấn đề trên của anh như sau:

1. Khái niệm mất khả năng thanh toán.

Căn cứ Khoản 1 Điều 4 Luật Phá sản 2014 quy định:

Doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán là doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán.

Từ quy định trên ta xác định các dấu hiệu để một doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán là:

  • Khoản nợ mà doanh nghiệp, hợp tác xã nợ là khoản nợ không có bảo đảm hoặc chỉ có bảo đảm 1 phần.
  • Mất khả năng thanh toán không có nghĩa là doanh nghiệp, hợp tác xã không có tài sản để trả nợ.
  • Mất khả năng thanh toán không căn cứ vào mức nợ nhiều hay ít mà căn cứ vào khả năng trả nợ tại thời điểm chủ nợ yêu cầu thành toán.
  • Căn cứ để đưa doanh nghiệp, hợp tác xã vào tình trạng mất khả năng thanh toán chỉ căn cứ vào khoản nợ mà doanh nghiệp, hợp tác xã không thanh toán được trong kinh doanh hợp pháp.

Từ những phân tích trên chúng ta có thể thấy được ở trường hợp của anh Minh, Công ty mà anh cho mượn tiền hiện tại vẫn chưa lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán vì khoản nợ quá hạn mới là 2 tháng 18 ngày. Nhưng với hiện trạng không có ý định chịu trả nợ cho anh Minh thì nếu đúng đủ 3 tháng thì Công ty này thực sự lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán.

2. Quyền yêu cầu mở thủ tục phá sản:

Căn cứ Khoản 1 Điều 5 Luật phá sản quy định Người có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản là:

Chủ nợ không có bảo đảm, chủ nợ có bảo đảm một phần có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày khoản nợ đến hạn mà doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

Vậy trường hợp của anh Minh, nếu sau 3 tháng mà Công ty vẫn không chịu trả nợ vậy Công ty lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán vì Công ty nợ tiền anh Minh và chỉ có đảm bảo một phần. Lúc này, anh hoàn toàn có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của Công ty này để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của anh.

https://tuvanltl.com/dich-vu-thanh-lap-trung-tam-tu-van-du-hoc/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *