Thủ tục Work Permit

Thủ tục Work Permit

Thủ tục Work Permit là tổng hợp các quy trình, thủ tục cần phải thực hiện để người lao động nước ngoài được lao động hợp pháp tại Việt Nam theo quy định hiện hành. Thủ tục Work Permit không quá đơn giản nhưng cũng không quá phức tạp nếu người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài có sự tìm hiểu và chuẩn bị các giấy tờ, văn bản cần thiết trươc khi thực hiện.

Thủ tục Work Permit

Để thực hiện Thủ tục Work Permit cần phải tiến hành 3 bước như sau:

Bước 1: Thẩm định hồ sơ và đánh giá người lao động nước ngoài có thuộc trường hợp phải xin hay được được miễn Work Permit theo quy định tại Điều 7 Nghị định 11/2016/NĐ-CP.

Bước 2: 

Trường hợp 1: Thuộc diện phải xin Giấy phép lao động. Người sử dụng lao động và người lao động phải thực hiện lần lượt 2 thủ tục gồm:

  • Xin chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động: Người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được và báo cáo giải trình với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc. Trong quá trình thực hiện nếu thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì người sử dụng lao động phải báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
  • Xin Giấy phép lao động theo vị trí công việc đã được chấp thuận bởi cơ ban có thẩm quyền.

Trường hợp 2: Không thuộc diện xin giấy phép lao động. Người sử dụng lao động và người lao động phải thực hiện thủ tục Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Điều 8. Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

1. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có thẩm quyền xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

2. Người sử dụng lao động đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người nước ngoài dự kiến làm việc xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động trước ít nhất 07 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động nước ngoài bắt đầu làm việc, trừ các trường hợp quy định tại Khoản 4, Khoản 5 Điều 172 của Bộ luật Lao động và Điểm e Khoản 2 Điều 7 Nghị định 11/2016/NĐ-CP.

Thời hạn xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động không quá 02 năm và theo thời hạn của một trong các trường hợp quy định tại Điều 11 Nghị định 11/2016/NĐ-CP.

Thủ tục xin giấy xác nhận tạm trú

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *