Work permit Vietnam

Work permit Vietnam

Work permit Vietnam là giấy phép lao động do cơ quan có thẩm quyền cấp cho người nước ngoài để người nước ngoài được làm việc hợp pháp tại Viêt Nam. Từ đó, người lao động có thể xin thẻ tạm trú để được cư trú theo thời hạn của Giấy phép lao động.

Đây là một loại giấy tờ rất quan trọng mà người nước ngoài cần lưu tâm. Nếu lao động trái phép, người lao động có thể bị phạt hành chính cùng các hình thức phạt bổ sung khác theo quy định của pháp luật. Nghị định số 28/2020/NĐ-CP đã quy định rõ như sau:

Điều 31. Vi phạm quy định về người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

……………….

3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có một trong các hành vi sau đây:

a) Làm việc nhưng không có giấy phép lao động hoặc không có văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định của pháp luật;

b) Sử dụng giấy phép lao động hoặc văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đã hết hiệu lực.

4. Phạt tiền đối với người sử dụng lao động có hành vi sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam mà không có giấy phép lao động hoặc không có giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động hoặc sử dụng người lao động nước ngoài có giấy phép lao động đã hết hạn hoặc văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đã hết hiệu lực theo một trong các mức sau đây:

a) Từ 30.000.000 đồng đến 45.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người;

b) Từ 45.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 20 người;

c) Từ 60.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng với vi phạm từ 21 người trở lên.

5. Hình thức xử phạt bổ sung

Trục xuất người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam khi làm việc tại Việt Nam nhưng không có giấy phép lao động hoặc không có văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động khi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này.

Nộp hồ sơ xin giấy phép lao động ở đâu?

Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy phép lao động là Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc được quy định rõ tại Điều 11, 14, 18 Nghị định 152/2020/NĐ-CP.

Lệ phí làm giấy phép lao động

Tùy từng địa phương mà phí thực hiện thủ tục cấp giấy phép lao động sẽ có sự khác nhau theo quy định của pháp luật. Riêng biệt tại Tp Hồ Chí Minh, mức phí này được áp dụng theo Nghị quyết 11/2017/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân Tp. Hồ Chí Minh. Cụ thể như sau:

Điều 1. Ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

1. Đối tượng nộp lệ phí: Người sử dụng lao động khi làm thủ tục để được cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam cấp giấy phép lao động, cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức hoạt động trên địa bàn thành phố.

2. Tổ chức thu lệ phí:

– Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố;

– Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố;

– Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố.

3. Nội dung và mức thu:

– Cấp giấp phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh: Mức thu 600.000 đồng/01 giấy phép.

– Cấp lại giấp phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh: Mức thu 450.000 đồng/01 giấy phép.

4. Thu, nộp lệ phí:

– Tổ chức thu lệ phí thực hiện nộp toàn bộ lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước và thực hiện kê khai, nộp, quyết toán lệ phí theo các quy định pháp luật.

– Tổ chức thu lệ phí thực hiện lập và cấp chứng từ thu lệ phí theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Trên đây là một số quy định chung về Work permit Vietnam nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *