Thủ tục mua bán doanh nghiệp

Thủ tục mua bán doanh nghiệp

Đối với hoạt động mua bán doanh nghiệp được pháp luật quy định như sau:

Công ty TNHH

Đối với công ty TNHH, hoạt động mua bán doanh nghiệp thực chất là hoạt động chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty. Việc chuyển nhượng phần vốn góp của công ty TNHH phải đảm bảo các điều kiện mà pháp luật quy định và được tiến hành như sau:

– Phần vốn góp muốn chuyển nhượng trước hết phải chào bán cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện;

– Chỉ được chuyển nhượng cho người khác không phải là thành viên nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày chào bán.

– Đối với công ty TNHH một thành viên, sau khi chuyển nhượng phần vốn góp công ty tiến hành làm thủ tục đăng ký thay đổi thành viên. Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, nếu việc chuyển nhượng phần vốn góp dẫn đến việc thay đổi loại hình doanh nghiệp thì tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi doanh nghiệp và tiến hành đăng ký thay đổi thành viên.

Công ty cổ phần

Tương tự như công ty TNHH, hoạt động mua bán công ty cổ phần thực chất là hoạt động chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông trong công ty. Việc chuyển nhượng cổ phần được tiến hành như sau:

– Các bên ký kết và thực hiện hợp đồng chuyển nhượng cổ phần;

– Lập biên bản xác nhận về việc đã hoàn thành thủ tục chuyển nhượng cổ phần;

– Tổ chức cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông để thông qua việc chuyển nhượng cổ phần;

– Chỉnh sửa, bổ sung thông tin trong Sổ đăng ký cổ đông của công ty;

– Đăng ký thay đổi cổ đông theo quy định của pháp luật.

Việc chuyển nhượng cổ phần nếu có dẫn đến việc thay đổi loại hình doanh nghiệp thì tiến hành làm thủ tục đăng ký thay đổi doanh nghiệp, nếu không doanh nghiệp tiến hành làm thủ tục đăng ký thay đổi cổ đông.

Doanh nghiệp tư nhân

Đối với loại hình doanh nghiệp tư nhân, pháp luật doanh nghiệp đặt ra quy định mua bán doanh nghiệp tư nhân. Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Do đó, khi bán doanh nghiệp tư nhân sẽ dẫn đến việc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân. Sau khi các bên hoàn tất việc mua bán doanh nghiệp tư nhân phải tiến hành làm thủ tục đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân.

https://tuvanltl.com/mua-lai-cong-ty-tnhh-2-thanh-vien-2/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *