Thành lập công ty không cần vốn 2018

Thành lập công ty không cần vốn 2018

Bất kỳ công ty nào khi làm thủ tục thành lập công ty đều phải có vốn để hoạt động kinh doanh đầu tư hiệu quả. Chủ doanh nghiệp cần biết mức vốn tối thiểu và mức vốn tối đa để thành lập công ty. Nếu kinh doanh trong những ngành nghề đặc biệt có yêu cầu bắt buộc về vốn pháp định, doanh nghiệp phải đáp ứng được số vốn tối thiểu như quy định; Nếu đăng ký ngành nghề kinh doanh bình thường không yêu cầu mức vốn pháp định thì theo luật không quy định mức vốn tối thiểu hoặc mức vốn tối đa, tức là kê khai mức vốn điều lệ phù hợp với quy mô thực tế của doanh nghiệp mình.

1. Vốn điều lệ khi thành lập công ty, doanh nghiệp

Đây là số vốn mà các thành viên, hay cổ đông cam kết góp trong thời gian nhất định được ghi vào điều lệ của công ty, sau đó được công ty đăng ký với sở kế hoạch và đầu tư theo nhu cầu hoạt động của công ty. Đây là khoản vốn được doanh nghiệp tự do đăng ký và không có ràng buộc gì với quy định của pháp luật, người góp vốn sẽ chịu trách nhiệm trên khoản vốn góp của mình.

2. Vốn pháp định để thành lập doanh nghiệp, công ty 

Đây là số tiền tối thiểu để công ty được thành lâp theo quy định của nhà nước. Tuỳ  vào loại hình kinh doanh có điều kiện hay không điều kiện mà có mức vốn khác nhau. Hiện nay, có tất cả 267 ngành nghề kinh doanh có điều kiện tại Việt Nam và danh mục này được quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung Điều 4 và phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư 2014. Có thể kể đến một số ngành nghề như:

  • Kinh doanh bảo hiểm
  • Kinh doanh tái bảo hiểm
  • Môi giới bảo hiểm
  • Đại lý bảo hiểm
  • Kinh doanh dịch vụ thẩm định giá
  • Kinh doanh xổ số

Căn cứ trên các văn bản: Nghị định số  73/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm; Nghị định số 86/2016/NĐ-CP quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoáng; Nghị định số 58/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoáng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoáng; Nghị định số 84/2016/NĐ-CP về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng…, thì danh mục các ngành nghề kinh doanh bắt buộc phải có vốn pháp định hiện nay là khoản 15 ngành nghề.

Như vậy, nếu như một hay nhiều cá nhân, tổ chức thành lập doanh nghiệp để hoạt động ngành nghề không phải là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, cũng không phải là lĩnh vực bắt buộc phải có vốn pháp định, thì không cần phải có một số vốn tối thiểu nhất định.

Đặc điểm hợp đồng mua bán doanh nghiệp tư nhân

Trên đây là một số thông tin liên quan đến Thành lập công ty không cần vốn 2018 nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL.
Hotline090.145.1945
Emailtuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *