Công thức tính vốn điều lệ

Công thức tính vốn điều lệ

Bất kì doanh nghiệp nào muốn bắt đầu quá trình kinh doanh đều cần phải có 2 yếu tố quan trọng là cơ sở kinh doanh và nguồn vốn. Đối với loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân như công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và công ty hợp danh có vốn đầu tư tồn tại dưới hình thức vốn điều lệ.

1.Công thức tính vốn điều lệ

  • Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên:

Theo khoản 1 Điều 48 Luật Doanh nghiệp 2014 thì:

Vốn điều lệ = tổng giá trị phần vốn góp các thành viên cam kết góp vào công ty

Trong đó, nếu như có thành viên chưa góp hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết trong thời hạn quy định tại Khoản 2 Điều 48 thì công ty phải đăng ký điều chỉnh, vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn đã góp trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp vốn đủ phần vốn góp.

  • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Vốn điều lệ = tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty (Khoản 1 Điều 74 Luật Doanh nghiệp).

Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chủ sở hữu phải góp đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp.

  • Công ty cổ phần

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 111 Luật Doanh nghiệp:

Vốn điều lệ = tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại (đã được đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ công ty)

  • Công ty hợp danh

Vốn điều lệ = tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty (Khoản 29 Điều 4 Luật Doanh nghiệp).

Điều kiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Trên đây là một số quy định liên quan đến Công thức tính vốn điều lệ nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL.
Hotline090.145.1945
Emailtuvanltl@gmail.com

One Reply to “Công thức tính vốn điều lệ”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *