Doanh nghiệp tư nhân có được chuyển nhượng vốn không?

Doanh nghiệp tư nhân có được chuyển nhượng vốn không

Chuyển nhượng vốn bản chất là chuyển nhượng phần vốn góp của mình trong công ty cho một chủ thể khác. Chuyển nhượng vốn có thể bao gồm chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp. Cũng giống như các loại hình doanh nghiệp khác như công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân cũng có quyền chuyển nhượng vốn theo quy định của pháp luật.

1.Quyền chuyển nhượng vốn góp của doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp” (Khoản 1 Điều 183 Luật Doanh nghiệp 2014). Đồng thời, Khoản 3 Điều 83 cũng có quy định rằng “Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh”.

Như vậy, về nguyên tắc, doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp không có tư cách pháp nhân và chỉ do một cá nhân làm chủ sở hữu.

Khoản 1 Điều 187 quy định chủ doanh nghiệp tư nhân được quyền bán doanh nghiệp của mình cho người khác. Với những đặc thù riêng của doanh nghiệp tư nhân (chỉ do một cá nhân làm chủ sở hữu và là thành viên duy nhất) nên việc chuyển nhượng vốn trong doanh nghiệp tư nhân chỉ có thể là chuyển nhượng toàn bộ vốn góp cho một cá nhân khác và làm phát sinh tư cách chủ sở hữu mới cho cá nhân đó.

2. Trình tự, thủ tục bán doanh nghiệp tư nhân

  • Bước 1: Trước hết, chủ doanh nghiệp tư nhân cần phải lập văn bản “Thông báo về việc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân”.  Mẫu Thông báo về việc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân này được Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2015/TT- BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.
  • Bước 2: Bên cạnh văn bản này, chủ doanh nghiệp tư nhân cần chuẩn bị những giấy tờ sau: Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân: chứng minh thư nhân dân; Hợp đồng mua bán doanh nghiệp và các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng doanh nghiệp tư nhân.
  • Bước 3: Nộp hồ sơ tại cơ quan đăng kí kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư nơi có cơ sở của doanh nghiệp tư nhân.

3. Trách nhiệm các bên sau khi chuyển nhượng vốn

Sau khi chuyển nhượng vốn, trách nhiệm các bên được xác định theo Khoản 2, 3, 4 Điều 187 Luật Doanh nghiệp 2014, cụ thể như sau:

  • Sau khi bán doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp phát sinh trong thời gian trước ngày chuyển giao doanh nghiệp, trừ trường hợp người mua, người bán và chủ nợ của doanh nghiệp có thỏa thuận khác.
  • Người bán, người mua doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định của pháp luật về lao động.
  • Người mua doanh nghiệp phải đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân theo quy định của Luật này.

Công thức tính vốn điều lệ

Trên đây là một số nội dung liên quan đến câu hỏi “Doanh nghiệp tư nhân có được chuyển nhượng vốn không?” nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL.
Hotline090.145.1945
Emailtuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *