Vốn pháp định tối thiểu của công ty trách nhiệm hữu hạn

Vốn pháp định tối thiểu của công ty trách nhiệm hữu hạn

Vốn của doanh nghiệp khi thành lập theo quy định tại Luật Doanh nghiệp rất đa dạng, có thể được gọi là vốn điều lệ (đối với công ty) hoặc vốn đầu tư ban đầu (đối với doanh nghiệp tư nhân). Trong đó, có một khái niệm chung về vốn được sử dụng chung cho tất cả các loại hình doanh nghiệp, đó là vốn pháp định.

1. Khái niệm vốn pháp định

Luật Doanh nghiệp 2014 hiện hành đã bãi bỏ khái niệm “vốn pháp định” được quy định trong Luật Doanh nghiệp 2005. Theo đó, Khoản 7 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2005 quy định: “Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có theo quy định của pháp luật để thành lập doanh nghiệp”.

Như vậy, vốn pháp định được hiểu là mức vốn tối thiểu phải có để thành lập một doanh nghiệp đang hoạt động ở một lĩnh vực xác định. Vốn pháp định do Cơ quan có thẩm quyền quyết định tại các văn bản chuyên ngành. Vốn pháp định sẽ khác nhu tùy theo lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh. Thường vốn pháp định sẽ áp dụng cho các ngành nghề mang tính rủi ro cao về tài chính như Chứng khoán, Bảo hiểm, ngân hàng, kinh doanh vàng, tiền tệ và bất động sản.

2. Vấn đề xác định vốn pháp định

Trong luật doanh nghiệp 2014 đã bãi bỏ khái niệm về vốn pháp định, đồng nghĩa với việc bỏ việc xác định vốn pháp định như một điều kiện kinh doanh theo tinh thần được kinh doanh các ngành nghề mà pháp luật không cấm theo quy định tại Hiến pháp 2013.

Danh sách một số ngành nghề yêu cầu vốn pháp định được quy định thông qua một số văn bản cụ thể như: Nghị định số  73/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm; Nghị định số 86/2016/NĐ-CP quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán; Nghị định số 58/2012/NĐ-CPquy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; Nghị định số 84/2016/NĐ-CP về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng…. Danh sách này hiện tại khoản gồm 15 ngành nghề, ví dụ như:

  • Kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch nợ
  • Kinh doanh dịch vụ kiểm toán
  • Kinh doanh chứng khoán
  • Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ
  • Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ
  • Kinh doanh bảo hiểm sức khỏe

Như vậy, nếu tổ chức/cá nhân thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hoạt động trong những lĩnh vực này thì phải đáp ứng điều kiện về vốn pháp định được quy định cụ thể đối với từng ngành nghề.

Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân 2017

Trên đây là một số nội dung liên quan đến Vốn pháp định tối thiểu của công ty trách nhiệm hữu hạn nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL.
Hotline090.145.1945
Emailtuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *