Điều kiện chuyển nhượng doanh nghiệp tư nhân

Điều kiện chuyển nhượng doanh nghiệp tư nhân

Chuyển nhượng doanh nghiệp tư nhân (bán doanh nghiệp tư nhân) là hình thức chuyển quyền sở hữu doanh nghiệp tư nhân cho một chủ thể khác theo quy định tại Điều 87 Luật Doanh nghiệp 2014.

1.Điều kiện chuyển nhượng doanh nghiệp tư nhân

Để tiến hành giao dịch bán doanh nghiệp, các bên  phải xác lập một hợp đồng mua bán với những điều khoản cơ bản được quy định tại Khoản 2 Điều 398 Bộ luật Dân sự 2015 như:

  • Đối tượng của hợp đồng mua bán;
  • Giá trị hợp đồng (hay giá chuyển giao quyền sở hữu doanh nghiêp tư nhân);
  • Địa điểm, phương thức, kỳ hạn thanh toán;
  • Quyền và nghĩa vụ của các bên;
  • Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;
  • Các điều khoản về bồi thường thiệt hại, lãi chậm trả, phạt vi phạm;
  • Phương thức, cơ quan giải quyết tranh chấp.

Thêm vào đó, theo quy định tại Khoản 4 Điều 187 Luật Doanh nghiệp 2014 thì người mua doanh nghiệp phải đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân theo quy định.

Điều 47 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp quy định: “trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân bán doanh nghiệp thì người mua phải đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân. Hồ sơ đăng ký thay đổi bao gồm:

  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp có chữ ký của người bán, người tặng cho và người mua, người được tặng cho doanh nghiệp tư nhân đối với trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp tư nhân; chữ ký của người được thừa kế đối với trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết, mất tích;
  • Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của người mua, người được tặng cho doanh nghiệp tư nhân, người thừa kế;
  • Hợp đồng mua bán, hợp đồng tặng cho doanh nghiệp hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng đối với trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp tư nhân; Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người được thừa kế.

Khi nhận hồ sơ đăng ký thay đổi của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp”.

2. Trách nhiệm của bên bán sau khi bán doanh nghiệp

Khoản 2 Điều 187 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: “Sau khi bán doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp phát sinh trong thời gian trước ngày chuyển giao doanh nghiệp, trừ trường hợp người mua, người bán và chủ nợ của doanh nghiệp có thỏa thuận khác”.

Điều kiện chuyển nhượng cổ phần 2018

Trên đây là một số quy định liên quan đến Điều kiện chuyển nhượng doanh nghiệp tư nhân nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL.
Hotline090.145.1945
Emailtuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *