Điều kiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Điều kiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Trong môi trường kinh doanh tại Việt Nam hiện nay, có 5 loại hình doanh nghiệp chính được điều chỉnh bởi Luật Doanh nghiệp 2014, đó là: công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; công ty cổ phần; doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh. Hiện nay có 4 hình thức chuyển đổi doanh nghiệp chính.

1.Khái niệm

Khoản 25 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: “Tổ chức lại doanh nghiệp là việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp”. Như vậy, có thể hiểu rằng chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là một hình thức tổ chức lại cơ cấu doanh nghiệp sao cho phù hợp với quy mô và định hướng phát triển của doanh nghiệp đó.

2. Các hình thức chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hiện nay

Theo quy định tại Chương IX – Tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp của Luật Doanh nghiệp 2014 thì hiện nay có 4 hình thức chuyển đổi loại hình doanh nghiệp chủ yếu:

  • Thứ nhất, chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần
  • Thứ hai, chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
  • Thứ ba, chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
  • Thứ tư, chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn

3. Hồ sơ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Ba hình thức chuyển đổi đầu tiên (chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần; chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên), đều có chung một mẫu hồ sơ đăng ký chuyển đổi theo Khoản 4 Điều 25 Nghị định 78/2015/NĐ-CP. Riêng đối với hình thức chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn thì hồ sơ đăng ký chuyển đổi doanh nghiệp phải tuân theo quy định tại Khoản 3 Điều 25 Nghị định 78/2015/NĐ-CP.

4. Điều kiện chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn

Theo quy định Khoản 1 Điều 199 Luật Doanh nghiệp 2014, Doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn theo quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân nếu đủ các điều kiện sau đây:

  • Chủ doanh nghiệp tư nhân phải là chủ sở hữu công ty hoặc thành viên đối với những loại hình doanh nghiệp cụ thể;
  • Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp tư nhân và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;
  • Chủ doanh nghiệp tư nhân có thỏa thuận bằng văn bản với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty trách nhiệm hữu hạn được chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó;
  • Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân..

Trên đây là một số quy định liên quan đến Điều kiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Legal for Startup 7 – Tầm quan trọng của Hợp đồng trong giao dịch đối với Startup

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL.
Hotline090.145.1945
Emailtuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *