Quy trình thành lập công ty TNHH

Quy trình thành lập công ty TNHH

Công ty TNHH đang là một loại hình doanh nghiệp được nhiều người lựa chon khi khởi sự kinh doanh bởi những ưu điểm của nó. Vậy Công ty TNHH là gì? Quy trình thành lập công ty TNHH có phức tạp không? Cần chuẩn bị các giấy tờ gì? LTL sẽ hỗ trợ doanh nghiệp ở những bước nào và như thế nào?

1. Công ty TNHH là gì ?

Công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên.

Điều 47. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên:

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó:

a) Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50;

b) Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 48 của Luật Doanh nghiệp 2014;

c) Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các Điều 52, 53 và 54 của Luật Doanh nghiệp 2014.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên không được quyền phát hành cổ phần.

Điều 73. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được quyền phát hành cổ phần.

2. Quy trình thành lập Công ty TNHH gồm các bước nào:

Bước 1: LTL thu thập thông tin từ khách hàng và tư vấn sơ bộ các vấn đề liên quan đến thành viên, người đại diện pháp luật, Ngành nghề kinh doanh, Tên doanh nghiệp, Vốn điều lệ, trụ sở chính của công ty, các vấn đề khác.

Bước 2: Hoàn thiện hồ sơ, trình ký và nộp tại cơ quan có thẩm quyền.

Bước 3: Nhận kết quả và tiến hành khắc dấu.

Bước 4: Bàn giao kết quả và nhắc nhở khách hàng thực hiện các thủ tục sau thành lập.

3. Thành phần hồ sơ cần chuẩn bị:

Quý khách hàng cần chuẩn bị bản sao hp lệ các giấy tờ sau đây:

  • Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân;
  • Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hp chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước);
  • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

LTL chuẩn bị hồ sơ cho doanh nghiệp:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

2. Điều lệ công ty.

3. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 78 Luật Doanh nghiệp.

Danh sách người đại diện theo ủy quyền và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của từng đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 78 Luật Doanh nghiệp.

4. Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.

5. Danh sách thành viên nếu là Công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

4. Thời gian xử lý:

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, LTL sẽ bàn giao kết quả cho Quý khách hàng bao gồm:

  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Bản gốc);
  • Con dấu;
  • Xác nhận đã đăng công bố trên hệ thống Cổng thông tin quốc gia.

https://tuvanltl.com/ho-so-thanh-lap-doanh-nghiep-tu-nhan/

Trên đây là một số thông tin chung liên quan đến Quy trình thành lập công ty TNHH nhằm mục đích tham khảo của LTL Consultants.

Sứ mệnh của chúng tôi sẽ chưa hoàn thành cho đến khi khách hàng cảm thấy hài lòng với dịch vụ của chúng tôi.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *