Hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 thành viên

Hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 thành viên

So với loại hình Doanh nghiệp tư nhân thì Công ty TNHH 1 thành viên có nhiều ưu điểm hơn do phạm vi chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn điều lệ. Còn doanh nghiệp tư nhân lại chịu trách nhiệm vô hạn nên mang đến cho chính bản thân doanh nghiệp nhiều rủi ro hơn. Hồ sơ thành lập Công ty TNHH 1 thành viên hiện đã được quy định khá chi tiết tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP. Tuy nhiên, thực tế doanh nghiệp vẫn sẽ gặp nhiều phức tạp không lường trước nếu được tư vấn kỹ càng.

Vậy, Hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 thành viên bao gồm những hồ sơ nào? Chủ doanh nghiệp cần chuẩn bị các giấy tờ gì?

1. Công ty TNHH 1 thành viên là gì và ưu nhược điểm của loại hình này

Điều 73. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được quyền phát hành cổ phần.

Ưu điểm:

Chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn cam kết góp; có tư cách pháp nhân

Nhược điểm:

Khả năng huy động vốn hạn chế do không được phát hành cổ phiếu

2. Hồ sơ thành lập Công ty TNHH 1 thành viên

Điều 23. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

2. Điều lệ công ty.

3. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 78 Luật Doanh nghiệp.

Danh sách người đại diện theo ủy quyền và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của từng đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 78 Luật Doanh nghiệp.

4. Bản sao hp lệ các giấy tờ sau đây (Mục 4 Điều này chính là các Giấy tờ mà chủ sở hữu có nghĩa vụ phải cung cấp):

a) Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định 78/2015/NĐ-CP của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân;

b) Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hp chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước);

c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

5. Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.

3. Thời gian xử lý hồ sơ

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, LTL sẽ bàn giao kết quả cho Quý khách hàng bao gồm:

  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Bản gốc);
  • Con dấu;
  • Xác nhận đã đăng công bố trên hệ thống Cổng thông tin quốc gia.

Trên đây là một số thông tin chung liên quan đến Hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 thành viên nhằm mục đích tham khảo của LTL Consultants.

Sứ mệnh của chúng tôi sẽ chưa hoàn thành cho đến khi khách hàng cảm thấy hài lòng với dịch vụ của chúng tôi.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *