Hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Công ty TNHH 2 thành viên là loại hình doanh nghiệp gì? Hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên có phức tạp hay không? Thời gian xử lý hồ sơ có lâu không?

Trong trường hợp có 2 thành viên trở lên mà không muốn thành lập công ty cổ phần do nhược điểm cơ chế vận hành cồng kềnh thì Công ty TNHH 2 thành viên là một sự lựa chọn phù hợp cho các thành viên góp vốn. 

Tại sao lại như vậy? LTL sẽ lý giải ngay sau đây.

1. Công ty TNHH 2 thành viên là gì và ưu nhược điểm của loại hình này

Điều 47. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó:

a) Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50;

b) Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 48 của Luật Doanh nghiệp 2014;

c) Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các Điều 52, 53 và 54 của Luật Doanh nghiệp 2014.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên không được quyền phát hành cổ phần.

Ưu điểm:

Số lượng thành viên không nhiều như Công ty Cổ phần tạo điều kiện cho việc điều hành và quản lý công ty không quá phức tạp; Thành viên chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn cam kết góp; có tư cách pháp nhân; chế độ chuyển nhượng vốn chặt chẽ nên dễ kiểm soát được sự thay đổi thành viên.

Nhược điểm:

Khả năng huy động vốn hạn chế do không được phát hành cổ phiếu. Đây chính là ưu điểm chỉ có duy nhất ở loại hình công ty Cổ phần.

2. Hồ sơ thành lập Công ty TNHH 2 thành viên

Hồ sơ cần chuẩn bị để thực hiện thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên theo quy định tại Điều 22 Nghi định 78/2015/NĐ-CP như sau:

Điều 22. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

2. Điều lệ công ty.

3. Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Danh sách người đại diện theo ủy quyền đvới cổ đông nước ngoài là tổ chức.

4. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:

a) Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định 78/2015/NĐ-CP đi với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân;

b) Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định 78/2015/NĐ-CP của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức;

c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

3. Thời gian xử lý hồ sơ

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, LTL sẽ bàn giao kết quả cho Quý khách hàng bao gồm:

  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Bản gốc).
  • Con dấu.
  • Xác nhận đã đăng công bố trên hệ thống Cổng thông tin quốc gia.

Danh sách một số ngành nghề yêu cầu có chứng chỉ hành nghề

Trên đây là một số thông tin chung liên quan đến Hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên nhằm mục đích tham khảo của LTL Consultants.

Sứ mệnh của chúng tôi sẽ chưa hoàn thành cho đến khi khách hàng cảm thấy hài lòng với dịch vụ của chúng tôi.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *