Ngành nghề kinh doanh của hộ kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh của hộ kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh là một trong những thông tin cơ bản mà bạn phải kê khai khi tiến hành đăng ký thành lập hộ kinh doanh. Việc kê khai đúng ngành nghề nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh của mình đồng thời giúp thực hiện các thủ tục sau này (nếu có).

Hiện nay, hệ thống ngành nghề được quy định tại Quyết định 27/2018/QĐ-TTg. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Quyết định 27/2018/QĐ-TTg thì hiện nay toàn bộ ngành nghề kinh tế Việt Nam được phân thành 05 cấp:

Điều 3. Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam gồm danh mục và nội dung

Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục và Nội dung Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

  1. Danh mục Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam gồm 5 cấp:

– Ngành cấp 1 gồm 21 ngành được mã hóa theo bảng chữ cái lần lượt từ A đến U;

– Ngành cấp 2 gồm 88 ngành; mỗi ngành được mã hóa bằng hai số theo ngành cấp 1 tương ứng;

– Ngành cấp 3 gồm 242 ngành; mỗi ngành được mã hóa bằng ba số theo ngành cấp 2 tương ứng;

– Ngành cấp 4 gồm 486 ngành; mỗi ngành được mã hóa bằng bốn số theo ngành cấp 3 tương ứng;

– Ngành cấp 5 gồm 734 ngành; mỗi ngành được mã hóa bằng năm số theo ngành cấp 4 tương ứng.”

Để tiến hành đăng ký ngành nghề cho hộ kinh doanh bạn cần tham khảo Quyết định này nhằm đăng ký một cách đầy đủ, chính xác. Đồng thời, tại Khoản 1 Điều 7 Nghị định 78/2015/NĐ-CP cũng hướng dẫn về việc ghi ngành, nghề kinh doanh:

“1. Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, khi thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh hoặc khi đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp lựa chọn ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam để ghi ngành, nghề kinh doanh trong Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Cơ quan đăng ký kinh doanh hướng dẫn, đối chiếu và ghi nhận ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Đối với trường hợp, hộ kinh doanh muốn đăng ký ngành nghề chưa được quy định trong hệ thống ngành nghề thì bạn thực hiện theo quy định tại Khoản 5 Điều 7 Nghị định 78/2015/NĐ-CP:

“5. Đối với những ngành, nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam và chưa được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét ghi nhận ngành, nghề kinh doanh này vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp nếu không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh, đồng thời thông báo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) để bổ sung ngành, nghề kinh doanh mới.

Như vậy, hộ kinh doanh muốn đăng ký ngành nghề kinh doanh nào thì đều cần dựa vào quy định tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg để xác định chính xác ngành nghề. Việc đăng ký ngành nghề kinh doanh cũng là nền tảng để bạn thực hiện các thủ tục khác.

https://tuvanltl.com/xin-giay-phep-tu-van-du-hoc/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *