Vốn điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên

Vốn điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên

Giống như công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn là một loại hình công ty đối vốn, có tư cách pháp nhân và các thành viên chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi phần vốn đã góp vào công ty. Công ty trách nhiệm hữu hạn được chia thành 2 loại: công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên (Khoản 4 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014).

1. Khái niệm

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 47 Luật Doanh nghiệp 2014, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là loại hình công ty có những đặc điểm sau đây:

  • Thứ nhất: Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50;
  • Thứ hai: Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 48 của Luật này;
  • Thứ ba: Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các Điều 52, 53 và 54 của Luật Doanh nghiệp

Chính vì là một loại hình công ty đối vốn, nên công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên không quan tâm đến nhân thân người góp vốn mà chỉ quan tâm đến phần vốn góp. Đặc điểm quan trọng của công ty đối vốn là có sự tách bạch giữa tài sản của công ty và tài sản của cá nhân. Nguồn vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên được gọi là vốn điều lệ.

Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên khi đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị phần vốn góp các thành viên cam kết góp vào công ty (Khoản 1 Điều 28 Luật Doanh nghiệp 2014).

2. Thủ tục góp vốn điều lệ của thành viên công ty

Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thành viên phải góp vốn phần vốn góp cho công ty đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp. Tại thời điểm góp đủ phần vốn góp, công ty phải cấp giấy chứng nhận phần vốn góp cho thành viên tương ứng với giá trị phần vốn đã góp.

3. Thủ tục thay đổi vốn điều lệ (Điều 68 Luật Doanh nghiệp)

Trong quá trình hoạt động của mình, công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên có quyền tăng hoặc giảm vốn điều lệ trong những trường hợp nhất định theo quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

Tăng vốn điều lệ

Công ty được quyền tăng vốn điều lệ trong 2 trường hợp sau:

  • Thứ nhất, tăng vốn góp của thành viên;
  • Thứ hai, tiếp nhận vốn góp của thành viên mới.

Giảm vốn điều lệ

Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên sẽ giảm vốn điều lệ thông qua 3 cách thức sau đây:

  • Thứ nhất, hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên;
  • Thứ hai, công ty mua lại phần vốn góp của thành viên theo quy định tại Điều 52 của Lật này;
  • Thứ ba, vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 48 của Luật này.

LTL rất hân hạnh cung cấp cho Quý khách hàng các nội dung Vốn điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên nhằm mục đích tham khảo như trên.

Vốn điều lệ và các vấn đề pháp lý liên quan

Quý khách hàng vui lòng liên hệ để được tư vấn miễn phí cho các thắc mắc và trường hợp cụ thể của mình.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *