Thủ tục giải thể doanh nghiệp tư nhân

Thủ tục giải thể doanh nghiệp tư nhân

Câu hỏi: Tôi muốn hỏi thủ tục giải thể doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp kết thúc thời hạn hoạt động.

Chuyên viên tư vấn: Cảm ơn câu hỏi bạn đã gửi về cho chúng tôi. Với trường hợp của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau:

Đối với doanh nghiệp tư nhân, thủ tục giải thể doanh nghiệp được tiến hành như sau:

Sau khi có quyết định giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp tư nhân phải làm hồ sơ thông báo về giải thể doanh nghiệp. Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể, biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp, đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp. Trường hợp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì gửi kèm phương án giải quyết nợ đến chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Chủ doanh nghiệp trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

Tiếp theo, doanh nghiệp tư nhân là hồ sơ đăng ký giải thể tại phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Hồ sơ bao gồm:

– Thông báo về giải thể doanh nghiệp;

– Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp;

– Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội (nếu có);

– Danh sách người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);

– Giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu;

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Sau khi nhận được hồ sơ giải thể của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin về việc doanh nghiệp đăng ký giải thể cho cơ quan thuế. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của Phòng Đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế gửi ý kiến về việc giải thể của doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Phòng đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng giải thể nếu không nhận được ý kiến từ chối của cơ quan thuế, đồng thời ra thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp.

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *