Thành lập doanh nghiệp tư nhân cần bao nhiêu vốn

Thành lập doanh nghiệp tư nhân cần bao nhiêu vốn?

Thành lập doanh nghiệp tư nhân cần bao nhiêu vốn? Có các loại vốn nào doanh nghiệp tư nhân cần quan tâm? Việc tăng giảm vốn của doanh nghiệp tư nhân được quy định như thế nào?

Thành lập doanh nghiệp tư nhân cần bao nhiêu vốn?

Thành lập doanh nghiệp cần bao nhiêu vốn là vấn đề được nhiều doanh nghiệp quan tâm chứ không riêng loại hình doanh nghiệp Có 2 loại vốn doanh nghiệp tư nhân cần quan tâm gồm vốn điều lệ và vốn pháp định.

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần.

Vì tính chất là vốn đăng ký để hoạt động nên vốn này do doanh nghiệp tự do quyết định, không có mức vốn điều lệ tối thiểu theo quy định. Vốn cao thì tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tăng mức vốn vay và tạo sự tin tưởng của khách hàng nhưng cũng mang đến cho doanh nghiệp những rủi ro nhất định.

Nếu mã ngành nghề đăng ký của doanh nghiệp tư nhân có chứa ngành nghề yêu cầu vốn pháp định thì doanh nghiệp cần quan tâm thêm về loại vốn này. Tại bước thực hiện thủ tục thành lập, doanh nghiệp không cần chứng minh mức vốn này nhưng vốn điều lệ đăng ký không được thấp hơn vốn pháp định.

Sau khi đi vào hoạt động, nếu doanh nghiệp có phát sinh kinh doanh ngành nghề yêu cầu vốn pháp định thì phải chứng minh và đáp ứng các điều kiện khác (nếu có) của cơ quan quản lý chuyên ngành.

Về vốn điều lệ của doanh nghiệp tư nhân

Điều 184 Luật doanh nghiệp 2014 đã quy định chi tiết về Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân như sau:

1. Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân do chủ doanh nghiệp tự đăng ký. Chủ doanh nghiệp tư nhân có nghĩa vụ đăng ký chính xác tổng số vốn đầu tư, trong đó nêu rõ số vốn bằng Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng và các tài sản khác; đối với vốn bằng tài sản khác còn phải ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản.

2. Toàn bộ vốn và tài sản kể cả vốn vay và tài sản thuê được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán và báo cáo tài chính của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

3. Trong quá trình hoạt động, chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư của mình vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Việc tăng hoặc giảm vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán. Trường hợp giảm vốn đầu tư xuống thấp hơn vốn đầu tư đã đăng ký thì chủ doanh nghiệp tư nhân chỉ được giảm vốn sau khi đã đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Trên đây là một số thông tin chung liên quan đến Thành lập doanh nghiệp tư nhân cần bao nhiêu vốn nhằm mục đích tham khảo của LTL Consultants.

Thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên

Sứ mệnh của chúng tôi sẽ chưa hoàn thành cho đến khi khách hàng cảm thấy hài lòng với dịch vụ của chúng tôi.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

2 Replies to “Thành lập doanh nghiệp tư nhân cần bao nhiêu vốn”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *