Thành lập công ty với số vốn nhỏ

Thành lập công ty với số vốn nhỏ

Thành lập công ty với số vốn nhỏ được hay không? Có quy định mức vốn tối thiểu cho từng ngành nghề bắt buộc phải đáp ứng hay không? Các loại hình doanh nghiệp khác nhau thì có các mức vốn khác nhau hay không? Doanh nghiệp có các loại vốn điển hình nào?

Có các loại vốn nào doanh nghiệp cần quan tâm

Vốn điều lệ

Khoản 29 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014 định nghĩa về vốn điều lệ như sau:

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần.

Vốn điều lệ có ý nghĩa như sau:

  • Sự cam kết mức trách nhiệm bằng vật chất của các thành viên góp vốn/ cổ đông với khách hàng, đối tác;
  • Là vốn đầu tư cho hoạt động của doanh nghiệp;
  • Là cơ sở đê phân chia lợi nhuận cũng như rủi ro trong kinh doanh đối với các thành viên góp vốn/cổ đông;
  • Đối với các loại hình doanh nghiệp chịu trách nhiệm hữu hạn thì thành viên góp vốn/ cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã cam kết.

Vốn pháp định

Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có để thành lập một doanh nghiệp để hoạt động ở một lĩnh vực, ngành nghề nhất định. Vốn pháp định do cơ quan quản lý chuyên ngành quy định. Vốn pháp định sẽ khác nhau tùy theo lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh.

Ví dụ, để hoạt động kinh doanh bất động sản, doanh nghiệp phải có vốn pháp định tối thiểu 20 tỷ (theo quy định của Luật kinh doanh bất động sản 2014).

Nếu có ngành nghề yêu cầu vốn pháp định thì doanh nghiệp phải đáp ứng sau khi phát sinh hoạt động và vốn điều lệ đăng ký không được thấp hơn mức vốn pháp định này. Vốn pháp định được xác định bằng chứng thư xác nhận do ngân hàng thương mại phát hành.

Vốn sở hữu

Vốn chủ sở hữu là một khái niệm trong nghiệp vụ kế toán, thường hay xuất hiện trong bản cân đối kế toán. So với vốn điều lệ, đây là một khái niệm rộng hơn. Vốn chủ sở hữu được tạo nên từ các nguồn sau:

  • Số tiền vốn góp của các nhà dầu tư;
  • Tổng số tiền tạo ra từ kết quả kinh doanh (lợi nhuận chưa phân phối);
  • Chênh lệch đánh giá tài sản.

Thành lập công ty với số vốn nhỏ

Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì mức vốn đăng ký, hoạt động luôn là điều trăn trở. Phải đăng ký vốn lớn hay đăng ký vốn nhỏ cũng được? Nếu công ty không có mã ngành nghề yêu cầu vốn pháp định thì mức vốn điều lệ sẽ do doanh nghiệp tự do quyết định. Pháp luật không có quy định về mức vốn điều lệ cụ thể cho doanh nghiệp nên Thành lập công ty với số vốn nhỏ là điều hoàn toàn có thể. 

Ngoài ra, nhỏ hay lớn mang tính ước lượng, nó còn phụ thuộc tùy tính chất của từng ngành nghề và quy mô hoạt động của doanh nghiệp.

Trên đây là một số thông tin chung liên quan đến Thành lập công ty với số vốn nhỏ nhằm mục đích tham khảo của LTL Consultants.

Chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty cổ phần

Sứ mệnh của chúng tôi sẽ chưa hoàn thành cho đến khi khách hàng cảm thấy hài lòng với dịch vụ của chúng tôi.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

One Reply to “Thành lập công ty với số vốn nhỏ”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *