Phù hiệu xe tải màu xanh là gì?

Phù hiệu xe tải màu xanh là gì? Theo quy định tại Nghị định 86/2014/NĐ-CP thì: Điều 18. Điều kiện kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, vận tải khách du lịch bằng xe ô tô 1. Đơn Xem thêm

Lỗi phù hiệu xe tải

Lỗi phù hiệu xe tải Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính ( xử phạt xe tải không có phù hiệu) trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, thay thế Nghị định 171/2013 và Xem thêm