Hồ sơ xin phù hiệu xe liên doanh

Hồ sơ xin phù hiệu xe liên doanh

Phù hiệu xe liên doanh cũng là phù hiệu giống như các loại phù hiệu khác nhưng có các đặc điểm riêng biệt và được cấp cho một chủ thể riêng biệt.

Phù hiệu xe liên doanh là gì?

Phù hiệu xe liên doanh là phù hiệu được cấp cho các phương tiện đứng tên doanh nghiệp vừa có vốn trong nước và vốn đầu tư nước ngoài. Trong đó, vốn đầu tư nước ngoài trên 49%.

Đặc điểm cơ bản của phù hiệu xe liên doanh là xe không được kinh doanh dịch vụ vận tải mà chỉ được chuyên chở phục vụ cho hoạt động trong nội bộ công ty. 

Doanh nghiệp không cần có mã ngành kinh doanh vận tải và giấy phép con/ Giấy phép kinh doanh vận tải và lắp đặt thiết bị định vị để được xin cấp phù hiệu này.

Khi thực hiện thủ tục xin phù hiệu xe liên doanh, doanh nghiệp phải cam kết xe chỉ chuyên chở hàng hóa phụ vụ cho chính doanh nghiệp thực hiện thủ tục xin cấp phép mà không thực hiện bất kỳ hoạt động dịch vụ vận tải, chuyên chở cho các doanh nghiệp khác.

Hồ sơ xin phù hiệu xe liên doanh

Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên 49% hoạt động trước khi Nghị định số 86/2016/NĐ-CP ban hành cần chuẩn bị hồ sơ như sau:

  • Giấy đề nghị cấp phù hiệu theo mẫu quy định;
  • Giấy chứng nhận kiểm định an toán kỹ thuận và bảo vệ môi trường, giấy đăng ký xe ô tô thuộc sở hữu của doanh nghiệp;
  • Giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp;
  • Danh sách phương tiện của doanh nghiệp đề nghị cấp phù hiệu;
  • Bản cam kết sử dụng xe ô tô vận tải hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên 49% phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh chính của doanh nghiệp (chỉ hoạt động vận tải phục vụ chính doanh nghiệp mình không kinh doanh vận tải hàng hóa). 

LTL rất hân hạnh cung cấp cho Quý khách hàng các thông tin nhằm mục đích tham khảo như trên.

Quý khách hàng vui lòng liên hệ để được tư vấn miễn phí cho các thắc mắc và trường hợp cụ thể của mình.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *