Thủ tục gia hạn giấy phép lao động 2020

THỦ TỤC GIA HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG 2020 Gia hạn Giấy phép lao động có thể được hiểu là việc kéo dài thời hạn có hiệu lực của Giấy phép lao động cho người nước ngoài được làm việc Xem thêm

Công văn trả lại giấy phép lao động

Công văn trả lại giấy phép lao động Thủ tục trả lại giấy phép lao động là một thủ tục cần thiết khi người lao động nước ngoài chấm dứt hợp đồng lao động hay không còn làm việc tại Xem thêm