Khái niệm người nước ngoài

Khái niệm người nước ngoài

Quốc tịch là một yếu tố rất quan trọng trong các yếu tố mang tính chất nhân thân của một cá nhân. Vì thế, việc định khái niệm ra như thế nào là người nước ngoài cũng như người Việt Nam là rất quan trọng trong việc bảo vệ quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân.

Về khái niệm người nước ngoài, hiện nay pháp luật Việt Nam có quy định cụ thể như sau:

Thứ nhất, Khoản 1 Điều 3 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014:

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Người nước ngoài là người mang giấy tờ xác định quốc tịch nước ngoài và người không quốc tịch nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.

Thứ hai, theo Luật quốc tịch Việt Nam 2008 thì:

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Quốc tịch nước ngoài là quốc tịch của một nước khác không phải là quốc tịch Việt Nam.

2. Người không quốc tịch là người không có quốc tịch Việt Nam và cũng không có quốc tịch nước ngoài.

Dựa trên hai quy định trên, chúng ta có thể xác định quốc tịch của một người như thế nào là người nước ngoài. Một vấn đề khác, chúng ta xác định quốc tịch của một người bằng cách nào?

Tại Khoản 2 và 3 Điều 3 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014 đã quy định như sau:

Giấy tờ xác định quốc tịch nước ngoài là loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài hoặc Liên hợp quốc cấp, gồm hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu (sau đây gọi chung là hộ chiếu).

Giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế là loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của một nước cấp cho người không quốc tịch đang cư trú tại nước đó và được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chấp thuận.

https://tuvanltl.com/thu-tuc-xin-cap-lai-giay-phep-lao-dong/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *