Thủ tục xin cấp lại giấy phép lao động

Thủ tục xin cấp lại giấy phép lao động

Doanh nghiệp và người lao động nước ngoài thường phân vân trong trường hợp nào thì xin cấp mới hoặc trong trường hợp nào thì cấp lại giấy phép lao động.

Theo quy định tại Điều 13 Nghị định 11/2016/NĐ-CP thì các trường hợp lại Giấy phép lao động như sau:

Điều 13. Các trường hợp cấp lại giấy phép lao động

1. Giấy phép lao động còn thời hạn bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trong giấy phép lao động, trừ các trường hợp quy định tại Khoản 8 Điều 10 Nghị định 11/2016/NĐ-CP.

2. Giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày.

Như vậy, có 2 trường hợp mà người lao động nước ngoài phải thực hiện thủ tục cấp lại:

Trường hợp 1: Vì lý do chủ quan hoặc khách quan mà Giấy phép lao động gốc bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi nội dung được ghi trong giấy phép lao động được cấp lần gần nhất.

Trường hợp 2: Giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày. Để nhận biết Giấy phép lao động của mình sắp hết hạn, bạn có thể xem thời hạn có hiệu lực được ghi nhận trên Giấy phép lao động đã được cấp.

Theo quy định tại Điều 14 Nghị định 11/2016/NĐ-CP, thì trong trường hợp giấy phép lao động của người nước ngoài bị mất, hư hỏng hay hết hiệu lực thì anh/chị phải chuẩn bị một bộ hồ sơ cấp lại.

Giấy phép lao động được cấp lại từng bước thủ tục được quy định tại Điều 15 Nghị định 11/2016/NĐ-CP như sau:

Điều 15. Trình tự cấp lại giấy phép lao động

1. Trường hợp cấp lại giấy phép lao động theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Nghị định 11/2016/NĐ-CP thì trước ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày trước ngày giấy phép lao động hết hạn, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó.

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp lại giấy phép lao động. Trường hợp không cấp lại giấy phép lao động thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

3. Đối với người lao động nước ngoài theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Nghị định 11/2016/NĐ-CP, sau khi người lao động nước ngoài được cấp lại giấy phép lao động thì người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam trước ngày dự kiến tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ký kết hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải gửi bản sao hợp đồng lao động đã ký kết tới Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã cấp lại giấy phép lao động đó.

Quý Doanh nghiệp cần lưu ý, Thời hạn của giấy phép lao động trong mỗi trường hợp cấp lại sẽ khác nhau cụ thể như sau:

Điều 16. Thời hạn của giấy phép lao động được cấp lại

1. Thời hạn của giấy phép lao động được cấp lại theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Nghị định 11/2016/NĐ-CP bằng thời hạn của giấy phép lao động đã được cấp trừ đi thời gian người lao động nước ngoài đã làm việc tính đến thời điểm đề nghị cấp lại giấy phép lao động.

2. Thời hạn của giấy phép lao động được cấp lại theo định tại Khoản 2 Điều 13 Nghị định 11/2016/NĐ-CP theo thời hạn của một trong các trường hợp quy định tại Điều 11 Nghị định 11/2016/NĐ-CP nhưng không quá 02 năm.

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com