Nội dung quyền liên quan

Nội dung quyền liên quan

Quyền liên quan đến quyền tác giả là một trong những quyền được bảo hộ theo pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam. Ngày nay, quyền liên quan ngày càng trở nên phổ biến thông qua sự hoạt động của các chủ thể của quyền này như: người biểu diễn, tổ chức phát sóng, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình. Vậy cụ thể thì quyền của những chủ thể này được quy định như thế nào?

1.Quyền nhân thân

Quyền nhân thân liên quan đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của mỗi con người, mang tính cá biệt của mỗi chủ thể, do đó, quyền này không thể chuyển giao. Quyền nhân thân của chủ thể trong quyền liên quan cũng tương tự, mang tên tuổi, danh tiếng, phản ánh khả năng của họ. Đặc biệt hơn, trong số những chủ thể của quyền liên quan đến quyền tác giả, chỉ có duy nhất người biểu diễn là chủ thể có quyền nhân thân. Cụ thể, quyền nhân thân của người biểu diễn bao gồm:

“a) Được giới thiệu tên khi biểu diễn, khi phát hành bản ghi âm, ghi hình, phát sóng cuộc biểu diễn;

b) Bảo vệ sự toàn vẹn hình tượng biểu diễn, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của người biểu diễn”. (Khoản 2 Điều 29 Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi, bổ sung 2009).

2.Quyền tài sản

Quyền tài sản phản ánh lợi ích vật chất mà các chủ thể có thể nhận được thông qua quá trình lao động sáng tạo, bù đắp chi phí, công sức, thời gian đầu tư của mình. Luật sở hữu trí tuệ đã liệt kê từng quyền cụ thể của từng chủ thể.

– Quyền tài sản của người biểu diễn:

“a) Định hình cuộc biểu diễn trực tiếp của mình trên bản ghi âm, ghi hình;

b) Sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp cuộc biểu diễn của mình đã được định hình trên bản ghi âm, ghi hình;

c) Phát sóng hoặc truyền theo cách khác đến công chúng cuộc biểu diễn của mình chưa được định hình mà công chúng có thể tiếp cận được, trừ trường hợp cuộc biểu diễn đó nhằm mục đích phát sóng;

d) Phân phối đến công chúng bản gốc và bản sao cuộc biểu diễn của mình thông qua hình thức bán, cho thuê hoặc phân phối bằng bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào mà công chúng có thể tiếp cận được”. (Khoản 3 Điều 29 Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi, bổ sung 2009).

– Quyền tài sản của tổ chức phát sóng:

“a) Phát sóng, tái phát sóng chương trình phát sóng của mình;

b) Phân phối đến công chúng chương trình phát sóng của mình;

c) Định hình chương trình phát sóng của mình;

d) Sao chép bản định hình chương trình phát sóng của mình”.(Khoản 1 Điều 31 Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi, bổ sung 2009).

– Quyền tài sản của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình:

 “a) Sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp bản ghi âm, ghi hình của mình;

b) Phân phối đến công chúng bản gốc và bản sao bản ghi âm, ghi hình của mình thông qua hình thức bán, cho thuê hoặc phân phối bằng bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào mà công chúng có thể tiếp cận được”. (Khoản 1 Điều 30 Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi, bổ sung 2009).

Chủ thể quyền liên quan đến quyền tác giả bao gồm

Trên đây là một số thông tin về Nội dung quyền liên quan nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *