Giấy chứng nhận bản quyền phần mềm

Giấy chứng nhận bản quyền phần mềm

Hỏi – đáp:

Tôi tên là Nguyễn Xuân B, tôi là một chuyên gia về phần mềm máy tính. Vừa qua, tôi có tạo ra một phần mềm đầu tay và thực hiện việc đăng ký bảo hộ bản quyền đối với phần mềm này. Tôi thắc mắc rằng khi nào tôi được cấp Giấy chứng nhận bản quyền phần mềm và giá trị của Giấy chứng nhận bản quyền phần mềm.

Chuyên viên Tư vấn:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau đây chúng tôi xin trả lời một số thắc mắc của bạn như sau:

Thứ nhất, về thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ bản quyền phần mềm, nếu bạn đã nộp đầy đủ tài liệu, giấy tờ liên quan theo hồ sơ yêu cầu thì theo quy định Điều 52 Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi, bổ sung 2009: “Trong thời hạn mười lăm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan cho người nộp đơn. Trong trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan thì cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan phải thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn”. Như vậy, trong vòng 15 ngày (không kể ngày nghỉ) bạn sẽ được cấp giấy chứng nhận theo quy định trên. Nếu không được nhận, bạn sẽ được thông báo bằng văn bản về lý do từ chối cấp.

Thứ hai, về giá trị của giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ bản quyền phần mềm.

+ Về lãnh thổ: Khoản 1 Điều 53 Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi, bổ sung 2009 quy định: Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan có hiệu lực trên toàn lãnh thổ Việt Nam”. Do đó, phần mềm của bạn sẽ được bảo hộ trên toàn bộ đơn vị hành chính cả nước. Mọi hành vi xâm phạm đến phần mềm này đều có cơ chế xử lý theo quy định pháp luật.

+ Về thời gian: được tính theo thời hạn bảo hộ quyền tác giả. Theo đó, quyền nhân thân của tác giả được bảo hộ vô thời hạn trừ quyền công bố phần mềm. Đối với quyền tài sản, do đây là phần mềm máy tính thuộc trường hợp Điểm b Khoản 2 Điều 27: “b) Tác phẩm không thuộc loại hình quy định tại điểm a khoản này có thời hạn bảo hộ là suốt cuộc đời tác giả và năm mươi năm tiếp theo năm tác giả chết; trong trường hợp tác phẩm có đồng tác giả thì thời hạn bảo hộ chấm dứt vào năm thứ năm mươi sau năm đồng tác giả cuối cùng chết”. Như vậy, thời hạn về quyền tài sản được tính từ khi phần mềm phát sinh cơ chế bảo hộ đến khi tác giả đó chết và tiếp tục 50 năm tiếp theo năm tác giả chết. Nên trong thời gian này, mọi hành vi xâm phạm đến quyền tác giả cũng đều có cơ chế xử lý theo quy định pháp luật.

Ý nghĩa của việc công bố tác phẩm

Trên đây là một số thông tin về câu hỏi “Giấy chứng nhận bản quyền phần mềm” nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *