Mẫu đăng ký nhu cầu tuyển dụng người nước ngoài

Mẫu đăng ký nhu cầu tuyển dụng người nước ngoài

Mặc dù đã biết về việc thực hiện đăng ký nhu cầu tuyển dụng người nước ngoài nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn lúng túng vẫn không biết mẫu đăng ký nhu cầu tuyển dụng người nước ngoài được áp dụng theo mẫu nào, khai báo ra sao? Các giấy tờ cần cung cấp bao gồm những gì? Thời điểm nào cần thực hiện đăng ký nhu cầu tuyển dụng người nước ngoài.

Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chi tiết Nghị định 11/2016/NĐ-CP đã quy định rất rõ về này như sau:

Điều 4. Sử dụng người lao động nước ngoài

1. Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) gửi báo cáo giải trình về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đến Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (sau đây được viết tắt là cơ quan chấp thuận).

Trường hợp có thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì người sử dụng lao động gửi báo cáo giải trình thay đổi theo Mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư này đến cơ quan chấp thuận trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài.

2. Cơ quan chấp thuận thông báo việc chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài tới người sử dụng lao động theo Mẫu số 3 ban hành kèm theo Thông tư này trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo giải trình hoặc báo cáo giải trình thay đổi.

Mẫu đăng ký nhu cầu tuyển dụng người nước ngoài bao gồm những nội dung gì?

  • Thông tin về doanh nghiệp/tổ chức: tên doanh nghiệp/tổ chức, địa chỉ, điện thoại, fax, email, website, giấy phép kinh doanh/hoạt động, lĩnh vực kinh doanh/hoạt động, người nộp hồ sơ của doanh nghiệp/t chức để liên hệ khi cần thiết (số điện thoại, email).
  • Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.
  • Vị trí công việc (Lựa chọn 1 trong 4 vị trí công việc: nhà quản lý/giám đốc điều hành/chuyên gia/lao động kỹ thuật); 
  • Chức danh công việc (do doanh nghiệp/tổ chức tự kê khai, ví dụ: kế toán, giám sát công trình v.v…); 
  • Số lượng (người); 
  • Thời hạn làm việc từ (ngày/tháng/năm) đến (ngày/tháng/năm); 
  • Lý do sử dụng người lao động nước ngoài.

Trên đây là một số thông tin chung liên quan đến Mẫu đăng ký nhu cầu tuyển dụng người nước ngoài mục đích tham khảo của LTL Consultants.

Hiện tại khóa học Tự học tiếng anh cho người bắt đầu có giá là 700.000 đồng. Tuy nhiên bạn sẽ được giảm giá 40% chỉ còn 420.000 khi mua khóa học kèm mã giảm giá thaole. Ấn vào nút đăng ký dưới đây để nhận khuyến mãi nhé.Xem tại đây.

Sứ mệnh của chúng tôi sẽ chưa hoàn thành cho đến khi khách hàng cảm thấy hài lòng với dịch vụ của chúng tôi.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

One Reply to “Mẫu đăng ký nhu cầu tuyển dụng người nước ngoài”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *