Mẫu đăng ký sử dụng lao động nước ngoài

Mẫu đăng ký sử dụng lao động nước ngoài

Mẫu đăng ký sử dụng lao động nước ngoài được áp dụng khi nào? Tại bước thủ tục nào thì áp dụng mẫu này? Mẫu đăng ký sử dụng lao động được niêm yết ở đâu? tại văn bản nào?

Đăng ký sử dụng lao động nước ngoài

Đăng ký sử dụng lao động nước ngoài là bước đầu tiên doanh nghiệp phải thực hiện để với cơ quan Nhà nước trước khi thực hiện thủ tục xin Giấy phép lao động cho nước ngoài. 

Thủ tục này cần thức hiện trước 30 ngày khi lao động nước ngoài chính thức làm việc cho người sử dụng lao động. Thủ tục thực hiện như thế nào.

Điều 4. Sử dụng người lao động nước ngoài

1. Xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

a) Người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được và báo cáo giải trình với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc. Trong quá trình thực hiện nếu thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì người sử dụng lao động phải báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

b) Trường hợp người lao động nước ngoài quy định tại các Khoản 4, 5 và 8 Điều 172 của Bộ luật Lao động và Điểm e, Điểm h Khoản 2 Điều 7 Nghị định này thì người sử dụng lao động không phải thực hiện xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản chấp thuận cho người sử dụng lao động về việc sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc.

Mẫu đăng ký sử dụng lao động nước ngoài 

Mẫu đăng ký sử dụng lao động nước ngoài được thực hiện theo Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP.

Nội dung chính của mẫu này bao gồm:

  • Thông tin về doanh nghiệp/tổ chức: tên doanh nghiệp/tổ chức, địa chỉ, điện thoại, fax, email, website, giấy phép kinh doanh/hoạt động, lĩnh vực kinh doanh/hoạt động, người nộp hồ sơ của doanh nghiệp/t chức để liên hệ khi cần thiết (số điện thoại, email)
  • Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài về vị trí công việc (Lựa chọn 1 trong 4 vị trí công việc: nhà quản lý/giám đốc điều hành/chuyên gia/lao động kỹ thuật), số lượng, chức danh công việc, thời gian làm việc, lý do sử dụng lao động nước ngoài
  • Đại diện doanh nghiệp/ tổ chức ký tên đóng dấu.

Trên đây là một số thông tin chung liên quan đến Mẫu đăng ký sử dụng lao động nước ngoài mục đích tham khảo của LTL Consultants.

Mẫu đăng ký nhu cầu tuyển dụng người nước ngoài

Sứ mệnh của chúng tôi sẽ chưa hoàn thành cho đến khi khách hàng cảm thấy hài lòng với dịch vụ của chúng tôi.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

2 Replies to “Mẫu đăng ký sử dụng lao động nước ngoài”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *