Hồ sơ giải trình nhu cầu sử dụng người nước ngoài

Hồ sơ giải trình nhu cầu sử dụng người nước ngoài Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp không thể tùy tiện tuyển dụng người lao động nước ngoài làm việc tại cá chức danh, vị trí của công ty. Để Xem thêm

Điều kiện để người nước ngoài dạy tiếng anh tại Việt Nam

Điều kiện để người nước ngoài dạy tiếng anh tại việt Nam Khi người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, theo quy định tại Bộ Luật Lao Động 2012 và Nghị Định 11/2016/NĐ-CP, chỉ thuộc 2 trường hợp sau đây: Xem thêm

Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP

Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP Với khoảng cách địa lý hiên nay không còn là vấn đề, việc công dân nước này sang nước khác làm việc là điều không xa lạ. Có thể thấy người nước ngoài vào Xem thêm

Đăng ký nhu cầu sử dụng người nước ngoài 2018

Đăng ký nhu cầu sử dụng người nước ngoài 2018 Đối với doanh nghiệp, tổ chức khi có nhu cầu sử dụng người nước ngoài phải có báo cáo giải trình. Đối với nhà thầu, vấn đề báo cáo giải Xem thêm

Công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với nhân viên

Công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với nhân viên như thế nào? Nhiều công ty cảm thấy rất khó khăn khi muốn chấm dứt hợp đồng với nhân viên năng lực kém không đáp ứng được yêu Xem thêm