Vốn điều lệ của công ty TNHH 1 thành viên

Vốn điều lệ của công ty TNHH 1 thành viên

Câu hỏi: Tôi muốn thành lập công ty TNHH hữu hạn 1 thành viên? Vậy tôi phải chuẩn bị số vốn tối thiểu là bao nhiêu? Vốn điều lệ của công ty TNHH 1 thành viên là bao nhiêu? Tôi có phải góp ngay tại thời điểm thành lập công ty hay không?

Trả lời: Công ty TNHH 1 thành viên là loại hình doanh nghiệp khá tối ưu nếu chủ sở hữu là một cá nhân hay tổ chức. Với chế độ chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn góp, cơ chế điều hành và cơ cấu tinh gọn, Công ty TNHH 1 thành viên là sự lựa chọn hàng đầu.

Vốn điều lệ của công ty TNHH 1 thành viên

Điều 74. Thực hiện góp vốn thành lập công ty

1. Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty.

2. Chủ sở hữu phải góp đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Trường hợp không góp đủ vốn điều lệ trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này, chủ sở hữu công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị số vốn thực góp trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ vốn điều lệ. Trường hợp này, chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trongthời gian trước khi công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ.

4. Chủ sở hữu chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty, thiệt hại xảy ra do không góp, không góp đủ, không góp đúng hạn vốn điều lệ.

Thay đổi vốn điều lệ trong Công ty TNHH như thế nào?

Vốn điều kệ có thể không cố định mà tùy từng giai đoạn của hoạt động kinh doanh mà doanh nghiệp sẽ có nhu cầu tăng hoặc giảm vốn điều lệ. Vậy có những cách nào để thực hiện việc này. Điều 87 Luật Doanh nghiệp 2014 đã quy định cụ thể trường hợp này cho Công ty TNHH 1 thành viên.

Điều 87. Thay đổi vốn điều lệ

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thay đổi vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây:

a) Hoàn trả một phần vốn góp trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho chủ sở hữu;

b) Vốn điều lệ không được chủ sở hữu thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 74 của Luật doanh nghiệp.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tăng vốn điều lệ bằng việc chủ sở hữu công ty đầu tư thêm hoặc huy động thêm vốn góp của người khác. Chủ sở hữu quyết định hình thức tăng và mức tăng vốn điều lệ.

3. Trường hợp tăng vốn điều lệ bằng việc huy động thêm phần vốn góp của người khác, công ty phải tổ chức quản lý theo một trong hai loại hình sau đây:

a) Công ty trách nhiệm hai thành viên trở lên và công ty phải thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thay đổi vốn điều lệ;

b) Công ty cổ phần theo quy định tại Điều 196 của Luật  Luật doanh nghiệp.

Trên đây là một số thông tin chung liên quan đến Vốn điều lệ của công ty TNHH 1 thành viên mục đích tham khảo của LTL Consultants.

Vốn điều lệ công ty cổ phần

Sứ mệnh của chúng tôi sẽ chưa hoàn thành cho đến khi khách hàng cảm thấy hài lòng với dịch vụ của chúng tôi.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *