Khoản 18 Điều 4 Luật doanh nghiệp

Khoản 18 Điều 4 Luật doanh nghiệp

Nghị định 11/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/4/2016 thay thế Nghị định 102/2013/NĐ-CP quy định chi tiết về việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài. Trong đó, có một điểm mới đáng chú ý là khái niệm chức danh quản ý đã được định nghĩa lại tại khoản 4 Điều 3 như sau:

4. Nhà quản lý, giám đốc điều hành là người lao động nước ngoài thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Nhà quản lý là người quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 18 Điều 4 Luật Doanh nghiệp hoặc là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu của cơ quan, tổ chức;

b) Giám đốc điều hành là người đứng đầu và trực tiếp điều hành đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Khoản 18 Điều 4 Luật Doanh nghiệp:

18. Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty và người quản lý doanh nghiệp tư nhân, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty.

Như vậy việc chứng minh người lao động đủ diều kiện để làm việc tại vị trí quản lý sẽ căn cứ vào việc doanh nghiệp có chứng minh được người lao động thuộc vào các trường hợp quy định trên hay không.

Nếu theo quy định tại Nghị định 102/2013/NĐ-CP trước đây, nhà quản lý, giám đốc điều hành chỉ cần là người nước ngoài trực tiếp tham gia quản lý tổ chức, doanh nghiệp bao gồm việc chỉ đạo tổ chức doanh nghiệp hoặc đơn vị trực thuộc tổ chức, doanh nghiệp đó; giám sát và kiểm soát công việc của các nhân viên chuyên môn, quản lý hoặc nhân viên giám sát. Các giấy tờ chứng mình sẽ thể hiện dưới hình thức hợp đồng lao động, văn bản xác nhận của tổ chức, cơ quan mà người lao động đã làm trước đây.

Tư đó, cho thấy quy định mới đã siết chặt quy trình thẩm xét cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài hơn trước đây.

Mẫu đăng ký sử dụng lao động nước ngoài

Trên đây là một số thông tin liên quan đến Khoản 18 Điều 4 Luật doanh nghiệp nhằm mục đích tham khảo của LTL Consultants. Hãy liên hệ để được tư vấn miễn phí cho trường hợp cụ thể của doanh nghiệp.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *