Chi phí đăng ký mã vạch

Chi phí đăng ký mã vạch 

Khi nộp hồ sơ đăng ký sử dụng mã số mã vạch, mã nước ngoài, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm nộp phí cấp và hướng dẫn sử dụng mã số mã vạch, mã nước ngoài. Theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 232/2016/TT-BTC về mức phí thu đối với đăng ký MSMV như sau:

Đối với mức thu phí cấp và hướng dẫn sử dụng mã số mã vạch:

 • Sử dụng mã doanh nghiệp GS1 (không phân biệt mã số đăng ký sử dụng): 1.000.000 (đồng/mã)
 • Sử dụng mã địa điểm toàn cầu (GLN): 300.000 (đồng/mã)
 • Sử dụng mã số thương phẩm toàn cầu 8 chữ số EAN-8 (GTIN-8): Sử dụng mã số thương phẩm toàn cầu 8 chữ số EAN-8 (GTIN-8): 300.000 (đồng/mã)

Đối với mức thu phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài:

 • Hồ sơ có ít hơn hoặc bằng 50 mã sản phẩm: 500.000 đồng/ sơ hồ 
 • Hồ sơ trên 50 mã sản phẩm: 10.000 đồng/mã

Đối với mức thu phí duy trì sử dụng mã số mã vạch hàng năm (niên phí):

 • Sử dụng mã doanh nghiệp GS1:
 • Sử dụng mã doanh nghiệp GS1 loại 10 số (tương ứng với trường hợp doanh nghiệp được sử dụng 100 số vật phẩm): 500.000 đồng/năm
 • Sử dụng mã doanh nghiệp GS1 loại 9 số (tương ứng với trường hợp doanh nghiệp được sử dụng 1.000 số vật phẩm): 800.000 đồng/năm
 • Sử dụng mã doanh nghiệp GS1 loại 8 số (tương ứng với trường hợp doanh nghiệp được sử dụng 10.000 số vật phẩm): 1.500.000 đồng/năm
 • Sử dụng mã doanh nghiệp GS1 loại 7 số (tương ứng với trường hợp doanh nghiệp được sử dụng 100.000 số vật phẩm): 2.000.000 đồng/năm
 • Sử dụng mã địa điểm toàn cầu (GLN): 200.000 đồng/năm
 • Sử dụng mã số thương phẩm toàn cầu 8 chữ số EAN-8 (GTIN-8): 200.000 đồng/năm

    Trường hợp tổ chức, cá nhân được nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch sau ngày 30 tháng 6 nộp 50% (năm mươi phần trăm) mức phí duy trì tương ứng với từng loại mã số mã vạch theo quy định nêu trên.

     Khi nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm nộp phí duy trì sử dụng mã số mã vạch cho năm đầu tiên (năm được cấp mã số mã vạch); các năm tiếp theo, thời hạn nộp phí chậm nhất là ngày 30 tháng 6 hàng năm.

Người nộp phí

Khi nộp hồ sơ đăng ký sử dụng mã số mã vạch, duy trì sử dụng mã số mã vạch hoặc nộp hồ sơ đề nghị xác nhận sử dụng mã số mã vạch nước ngoài thì các chủ thể phải nộp phí cấp mã số mã vạch gồm:

 • Tổ chức, cá nhân Việt Nam;
 • Tổ chức, cá nhân nước ngoài đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

Tổ chức thu phí

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) và các đơn vị trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng được giao nhiệm vụ liên quan đến cấp mã số mã vạch và thu phí.

Chậm nhất là ngày 05 hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc nhà nước.

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ MÃ SỐ MÃ VẠCH TƯ VẤN LTL

Trên đây là một số quy định chung liên quan đến chi phí đăng ký mã vạch nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

2 Replies to “Chi phí đăng ký mã vạch”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *