Đăng ký mã số mã vạch 2017

Đăng ký mã số mã vạch 2017

1. Mã vạch là gì?

Theo khoản 2 Điều 3 Quyết định số 15/2006/QĐ-BKHCN ngày 23/08/2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ thì mã vạch là một dãy các vạch thẫm song song và các khoảng trống xen kẽ để thể hiện mã số sao cho máy quét có thể đọc được.

2. Đăng ký mã vạch ở đâu?

Hiện nay, việc cấp mã vạch được Bộ Khoa học và Công nghệ giao cho Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện ( khoản 1 Điều 5 Quyết định số 15/2006/QĐ-BKHCN). Vì vậy, khi một tổ chức/doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký sử dụng mã vạch cho sản phẩm, hàng hóa của mình thì tổ chức/doanh nghiệp phải làm hồ sơ đăng ký sử dụng mã vạch, rồi nộp đến Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 16/2011/TT-BKHCN ngày 30/06/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ thì hồ sơ đăng ký sử dụng mã số mã vạch bao gồm:

  • a) Bản đăng ký sử dụng MSMV theo mẫu quy định tại Phụ lục I của Quy định này (02 bản);
  • b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, thương mại hoặc bản sao Quyết định thành lập đối với các tổ chức khác (Xuất trình bản chính để đối chiếu, trừ trường hợp bản sao đã được chứng thực) (01 bản);
  • c) Bảng Đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã GTIN theo mẫu quy định tại Phụ lục II của Quy định này (02 bản).”

Khi nộp hồ sơ, Tổ chức/doanh nghiệp sử dụng MSMV nộp phí cấp MSMV khi đăng kí sử dụng MSMV và phí duy trì sử dụng hằng năm cho tổ chức tiếp nhận hồ sơ ( khoản 3 Điều 1 Thông tư số 16/2011/TT-BKHCN).

Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký, sau 02 ngày làm việc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng sẽ tiến hành thẩm định hồ sơ và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch (tạm thời) nếu hồ sơ hợp lệ.

Chi phí đăng ký mã vạch

Trên đây là một số quy định chung liên quan đến Đăng ký mã vạch nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *