DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ MÃ SỐ MÃ VẠCH – TƯ VẤN LTL

1. Mã số mã vạch là gì?

Mã số mã vạch (MSMV) là một trong các công nghệ nhận dạng và thu thập dữ liệu tự động các đối tượng là sản phẩm, hàng hóa, tổ chức hoặc địa điểm… dựa trên việc ấn định một mã số (hoặc chữ số) cho đối tượng cần phân định và thể hiện mã đó dưới dạng vạch để thiết bị (máy quét) có thể đoc.

Mỗi loại sản phẩm khác nhau về tính chất, số lượng, bao gói…đều được chọn những mã số vật phẩm khác nhau. Những mã số này sẽ được sử dụng lâu dài cùng với sự tồn tại của mặt hàng đó.

Những mặt hàng này khi được cải tiến (thay đổi trọng lượng, cách bao gói…) đều phải được cấp mã mặt hàng mới.

Mã vạch là một dãy các vạch tối và khoảng trống song song dùng để thẻ hiện mã số dưới dạng máy quét (scanner) có thể đọc được.

Sử dụng mã số, mã vạch giúp: Phục vụ bán hàng tự động giúp nhanh chóng tính tiền, làm hóa đơn phục vụ khách hàng. Nhờ mã vạch, người ta phân biệt chính xác các loại hàng hóa mà có khi bằng mắt thường ta thấy chúng rất giống nhau, tránh nhầm lẫn khi tính giá, phục vụ khách hàng tốt hơn.

Mã quốc gia Việt Nam đã được Tổ chức mã số mã vạch quốc tế GS1 (trước đây là EAN International) cấp là 893.

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ MÃ SỐ MÃ VẠCH

2. Thông tin mã số mã vạch 

Trong hệ thống mã số EAN cho sản phẩm bán lẻ có hai loại, một loại sử dụng 13 con số (EAN-13).

Mã số EAN – 13 gồm 13 con số có cấu tạo như sau:

Từ trái sang phải

  • Mã quốc gia: hai hoặc ba con số đầu.
  • Mã doanh nghiệp: có thể gồm từ bốn, năm hoặc sáu con số.
  • Mã mặt hàng: có thể là năm, bốn, hoặc ba con số tùy thuộc vào mã doanh nghiệp.
  •  Số cuối cùng là số kiểm tra.

3. Hồ sơ cung cấp dịch vụ đăng ký mã số mã vạch:

  • Giấy phép kinh doanh: 2 bản (sao y công chứng).
  • Danh sách sản phẩm.

4. Thời gian thực hiện của dịch vụ đăng ký mã số mã vạch:

Thời gian thực hiện thủ tục dịch vụ đăng ký mã số mã vạch là:

  • Sau 2 ngày từ ngày ký hồ sơ của dịch vụ đăng ký mã số mã vạch: Cấp Mã số tạm thời
  • Sau 60 ngày từ ngày cấp Mã số tạm thời: Cấp Giấy chứng nhận Mã số mã vạch.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com