Bán một phần doanh nghiệp tư nhân

Bán một phần doanh nghiệp tư nhân

Trong rất nhiều câu hỏi được gửi về LTL có bao gồm câu hỏi: Thủ tục bán một phần doanh nghiệp tư nhân được thực hiện như thế nào?. Trong bài viết này, chuyên viên sẽ tìm hiểu quy định nhằm trả lời cho câu hỏi trên.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 183 Luật doanh nghiệp 2014:

Điều 183. Doanh nghiệp tư nhân

 1. Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.”

Như vậy, doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp do chỉ một cá nhân làm chủ sở hữu. Nói cách khác, doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp không được sở hữu từ 02 cá nhân trở lên.

Đồng thời, theo quy định tại Điều 187 Luật doanh nghiệp 2014 quy định:

Điều 187. Bán doanh nghiệp

 1. Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền bán doanh nghiệp của mình cho người khác.
 2. Sau khi bán doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp phát sinh trong thời gian trước ngày chuyển giao doanh nghiệp, trừ trường hợp người mua, người bán và chủ nợ của doanh nghiệp có thỏa thuận khác.
 3. Người bán, người mua doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định của pháp luật về lao động.
 4. Người mua doanh nghiệp phải đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân theo quy định của Luật này.”

Theo tinh thần của điều luật trên, chủ doanh nghiệp tư nhân chỉ có thể tiến hành bán toàn bộ doanh nghiệp của mình chứ không được bán một phần doanh nghiệp tư nhân vì không phù hợp với quy định của pháp luật.

Trong trường hợp, bạn muốn mua hoặc bán toàn bộ doanh nghiệp tư nhân thì theo quy định của pháp luật hiện hành, bạn cần tiến hành quy trình bao gồm 02 bước như sau:

Bước 1. Thực hiện việc mua bán doanh nghiệp:

 1. Các bên phải giao kết hợp đồng mua bán doanh nghiệp. hợp đồng mua bán doanh nghiệp tư nhân bao gồm các điều khoản như: Thông tin của các bên tham gia hợp đồng, đối tượng của hợp đồng mua bán, giá cả, thuế, lệ phí, phương thức thanh toán, quyền và nghĩa vụ của các bên, phương án giải quyết tranh chấp, phương án xử lý lao động của doanh nghiệp, quyền và nghĩa vụ của chủ doanh nghiệp trước khi thực hiện việc mua bán, quyền và nghĩa vụ của chủ doanh nghiệp sau khi đã thực hiện việc mua bán, trách nhiệm của các bên đối với doanh nghiệp mua bán, các khoản nợ của doanh nghiệp, tài sản của doanh nghiệp, các khoản phải thu của doanh nghiệp, vấn đề về thuế và nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp, tình trạng hoạt động của doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức, quy mô hoạt động, hệ thống khác hàng, sản phẩm dịch vụ cung cấp, bí mật kinh doanh khác và các quy định khác.
 2. Xác định người mua doanh nghiệp phải là người có quyền thành lập, góp vốn thành lập, mua cổ phần và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 1 Điều 18 Luật Doanh nghiệp 2014 và không thuộc trường hợp không được quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp 2014.
 3. Các chứng từ chứng minh cho việc đã hoàn thành việc mua bán doanh nghiệp tư nhân như Giấy biên nhận tiền mua bán doanh nghiệp, Biên bản thanh lý hợp đồng mua bán doanh nghiệp tư nhân.

Bước 2. Đăng ký thay đổi chủ sở hữu cho người mua:

Sau khi hoàn thành xong Bước 1, bên mua doanh nghiệp tư nhân cần tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi chủ sở hữu theo quy định tại Điều 47 Nghị định 78/2015/NĐ/CP:

Điều 47. Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích

Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân bán, tặng cho doanh nghiệp hoặc chủ doanh nghiệp tư nhân chết, mất tích thì người mưa, người được tặng cho, người được thừa kế phải đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân. Hồ sơ đăng ký thay đổi bao gồm:

 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp có chữ ký của người bán, người tặng cho và người mua, người được tặng cho doanh nghiệp tư nhân đối với trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp tư nhân; chữ ký của người được thừa kế đối với trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết, mất tích;
 2. Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của người mua, người được tặng cho doanh nghiệp tư nhân, người thừa kế;
 3. Hợp đồng mua bán, hợp đồng tặng cho doanh nghiệp hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng đối với trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp tư nhân; Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người được thừa kế.

Khi nhận hồ sơ đăng ký thay đổi của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.”

Như vậy, khi tiến hành mua bán doanh nghiệp tư nhân, các bên chỉ được mua bán toàn bộ chứ không được tiến hành mua một phần doanh nghiệp tư nhân vì những lý do như đã phân tích ở trên. Trong trường hợp, các bên có nhu cầu mua bán toàn bộ doanh nghiệp tư nhân thì cần tiến hành các bước như trên.

https://tuvanltl.com/ban-cong-ty-tnhh-1-thanh-vien/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *