Vốn điều lệ thành lập công ty cổ phần

Vốn điều lệ thành lập công ty cổ phần

Vốn điều lệ thành lập công ty cổ phần là gì? Vốn điều lệ thành lập công ty cổ phần là bao nhiêu? Thủ tục góp vốn Vốn điều lệ thành lập công ty cổ phần như thế nào?

1. Vốn điều lệ là gì

Khoản 29 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014 định nghĩa về vốn điều lệ như sau:

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần.

2. Thời hạn góp vốn điều lệ

Trước khi Luật doanh nghiệp 2014 vào ngày 01/07/2015:

  • Công ty TNHH là 36 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
  • Công ty Cổ phần là 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

Sau khi Luật doanh nghiệp 2014 vào ngày 01/07/2015:

  • Cả Công ty TNHH và cổ phần đều là 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

3. Vốn điều lệ thành lập công ty cổ phần là bao nhiêu?

Có thể nói không có mức vốn điều lệ cụ thể hay tối thiểu để thành lập công ty cổ phần. Mặc khác, cũng không có một loại hình doanh nghiệp nào yêu cầu mức vốn điều lệ tối thiểu để được thành lập theo quy định của pháp luật. Vốn điều lệ như đã quy định ở trên là một loại vốn để đăng ký hoạt động. Để quyết định mức vốn này là bao nhiêu, chủ doanh nghiệp và thành viên góp vốn cần căn cứ vào quy mô hoạt động và định hướng phát triển của mình, ngành nghề kinh doanh.

Đối với các loại hình có chế độ chịu trách nhiệm hữu hạn thì vốn điều lệ cũng nói lên phạm vi chịu trách nhiệm trước các con nợ và các nghĩa vụ tài chính khác.

Về cơ bản, các thành viên hoặc cổ đông có thể thanh toán/ hoàn tất việc góp vốn trong trong thời gian ngắn hơn so với thời hạn này do thỏa thuận. 

Trên đây là một số thông tin chung liên quan đến Vốn điều lệ thành lập công ty cổ phần nhằm mục đích tham khảo của LTL Consultants.

Thành lập công ty cần những gì

Sứ mệnh của chúng tôi sẽ chưa hoàn thành cho đến khi khách hàng cảm thấy hài lòng với dịch vụ của chúng tôi.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *