Vốn điều lệ công ty cổ phần là bao nhiêu

Vốn điều lệ công ty cổ phần là bao nhiêu?

Câu hỏi: Chúng tôi có 15 thành viên trong đó có 2 tổ chức và 13 cá nhân muốn thành lập công ty cổ phần hoạt động trong lĩnh vực sản xuất cao su. Vậy vốn điều lệ cổ phần là bao nhiêu? Vốn điều lệ của công ty cổ phần có điểm khác biệt gì so với các loại hình doanh nghiệp khác. 

Trả lời: Loại hình công ty cổ phần là một loại hình phức tạp về cơ cấu hoạt động, điều hành nhưng lại có những ưu điểm nổi trội khiến loại hình này khác biệt với các loại hình doanh nghiệp khác. Đó là khả năng huy động vốn bằng phương thức phát hành chứng khoán.

Và tất nhiên, vốn luôn là mối quan tâm hàng đầu của doanh nghiệp ở bước đầu khởi sự kinh doanh. Nhiều doanh nghiệp dè dặt về mức vốn tối thiểu cần phải có theo quy định. Để làm rõ thắc mắc này, LTL xin được trả lời tổng quát như sau:

Vốn điều lệ của công ty cổ phần là gì?

Vốn điều lệ của công ty cổ phần cũng mang bản chất chung của vốn điều lệ của các loại hình doanh nghiệp khác.

Khoản 29 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014 định nghĩa về vốn điều lệ như sau:

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần.

Vốn điều lê của công ty cổ phần được phân bổ dưới dạng cổ phần với giá trị cụ thể. 

Điều 111. Vốn công ty cổ phần

1. Vốn điều lệ công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại. Vốn điều lệ của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ công ty.

2. Cổ phần đã bán là số cổ phần được quyền chào bán đã được các cổ đông thanh toán đủ cho công ty. Tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp, cổ phần đã bán là tổng số cổ phần các loại đã được đăng ký mua.

3. Cổ phần được quyền chào bán của công ty cổ phần là tổng số cổ phần các loại mà Đại hội đồng cổ đông quyết định sẽ chào bán để huy động vốn. Số cổ phần được quyền chào bán của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp là tổng số cổ phần các loại mà công ty sẽ bán để huy động vốn, bao gồm cổ phần đã được đăng ký mua và cổ phần chưa được đăng ký mua.

4. Cổ phần chưa bán là cổ phần được quyền chào bán và chưa được thanh toán. Tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp, cổ phần chưa bán là tổng số cổ phần mà chưa được các cổ đông đăng ký mua.

5. Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây:

a) Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, công ty hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông;

b) Công ty mua lại cổ phần đã phát hành quy định tại Điều 129 và Điều 130 của Luật Doanh nghiệp 2014.

c) Vốn điều lệ không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 112 của Luật Luật Doanh nghiệp 2014.

Vốn điều lệ công ty cổ phần là bao nhiêu?

Với quy định hiện hành cho thấy không có một mức vốn điều lệ cụ thể cho bất cứ loại hình doanh nghiệp nào nói chung và công ty cổ phần nói riêng. Trên tinh thần đó, vốn điều lệ chính là mức vốn đăng ký ban đầu để doanh nghiệp đủ điều kiện đi vào hoạt động.

Cần lưu ý rằng khi ngành nghề đăng ký của doanh nghiệp có chứa mã ngành nghề yêu cầu vốn pháp định thì lúc này vốn điều lệ không được thấp hơn vốn pháp định mà ngành nghề đó yêu cầu. Có thể rằng, trong trường hợp này đã phát sinh mức vốn điều lệ tối thiểu.

Vốn pháp định được áp ở những mức khác nhau tại các văn bản dưới luật do cơ quan chuyên ngành quy định. 

Trên đây là một số thông tin chung liên quan đến Vốn điều lệ công ty cổ phần là bao nhiêu nhằm mục đích tham khảo của LTL Consultants.

Mẫu hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân

Sứ mệnh của chúng tôi sẽ chưa hoàn thành cho đến khi khách hàng cảm thấy hài lòng với dịch vụ của chúng tôi.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

One Reply to “Vốn điều lệ công ty cổ phần là bao nhiêu”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *