Thủ tục mở trung tâm ngoại ngữ

Thủ tục mở trung tâm ngoại ngữ

Để mở 1 trung tâm ngoại ngữ ta cần thỏa mãn một số điều kiện cơ bản và thực hiện qua hai bước lớn cơ bản sau:

Căn cứ Điều 46 Nghị định 46/2017/NĐ-CP điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ là:

“1. Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

 1. Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học xác định rõ: Mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm.”

Sau khi đáp ứng tốt điều kiện cơ bản ta đi vào hai bước lớn sau để có thể mở được trung tâm ngoại ngữ.

1. Đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ

 • Trình tự thực hiện:
  • Gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 1 bộ hồ sơ đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ đến người có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ.
  • Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra các điều kiện theo quy định.
  • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, người có thẩm quyền quyết định thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, cho phép thành lập nếu đủ điều kiện; nếu chưa quyết định thành lập thì có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do.
 • Bộ hồ sơ đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ bao gồm:
  • Tờ trình đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học;
  • Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học gồm các nội dung: Tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm; mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm; chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo; cơ sở vật chất của trung tâm; cơ cấu tổ chức của trung tâm, Giám đốc, các Phó Giám đốc (nếu có), các tổ (hoặc phòng chuyên môn); sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm;
  • Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.

2. Đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục cho trung tâm ngoại ngữ

Trước khi đi vào bước này ta cần chuẩn bị đủ điều kiện để trung tâm ngoại ngữ có thể hoạt động giáo dục theo quy định tại Điệu 48 Nghị định 46/2017/NĐ-CP.

 • Trình tự thực hiện:
  • Trung tâm ngoại ngữ, tin học gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục cho trung tâm ngoại ngữ đến người có thẩm quyền.
  • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, người có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho trung tâm;
  • Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đúng quy định, người có thẩm quyền phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định trên thực tế khả năng đáp ứng các điều kiện theo quy định và ghi kết quả vào biên bản thẩm định;
  • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả thẩm định, người có thẩm quyền quyết định cho phép trung tâm hoạt động giáo dục. Nếu chưa quyết định cho phép hoạt động giáo dục thì có văn bản thông báo cho trung tâm nêu rõ lý do.
 • Bộ hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục cho trung tâm ngoại ngữ bao gồm:
  • Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục;
  • Quyết định thành lập trung tâm do người có thẩm quyền cấp;
  • Nội quy hoạt động giáo dục của trung tâm;
  • Báo cáo về trang thiết bị làm việc của văn phòng; lớp học, phòng thực hành, cơ sở phục vụ đào tạo trong đó phải có văn bản chứng minh về quyền sử dụng hợp pháp đất, nhà; nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động của trung tâm;
  • Chương trình, giáo trình, tài liệu dạy học;
  • Danh sách trích ngang đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tham gia giảng dạy;
  • Các quy định về học phí, lệ phí;
  • Chứng chỉ sẽ cấp cho học viên khi kết thúc khóa học.

Căn cứ pháp lý tại Điều 46, 46, 48, 49 Nghị định 46/2017/NĐ-CP.

Sau khi hoàn tất hai thủ tục trên trung tâm ngoại ngữ có thể chính thức hoạt động hợp pháp.

https://tuvanltl.com/quy-dinh-cho-nguoi-nuoc-ngoai-lam-viec-tai-viet-nam/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *