Thủ tục mở chi nhánh trung tâm ngoại ngữ

Thủ tục mở chi nhánh trung tâm ngoại ngữ

1. Trung tâm ngoại ngữ có được mở thêm chi nhánh hay không?

Vấn đề này thì quy định về quản lý đầu tư và hoạt động lĩnh vực giáo dục không quy định, nhưng trung tâm ngoại ngữ được thành lập như một doanh nghiệp tư nhân, trách nhiệm hữu hạn hay cổ phần… thì có quyền mở chi nhánh theo quy định của pháp luật doanh nghiệp 2014.

Căn cứ Khoản 1 Điều 46 Luật Doanh nghiệp 2014: “Doanh nghiệp có quyền lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh, văn phòng đại diện tại một địa phương theo địa giới hành chính.”

2. Hồ sơ đăng ký chi nhánh.

Khi muốn đăng ký hoạt động chi nhánh, trung tâm ngoại ngữ là doanh nghiệp phải gửi Thông báo lập chi nhánh đến Phòng đăng ký kinh doanh. Nội dung thông báo thành lập chi nhánh bao gồm:

 • Mã số doanh nghiệp;
 • Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
 • Tên chi nhánh dự định thành lập;
 • Địa chỉ trụ sở chi nhánh;
 • Nội dung, phạm vi hoạt động của chi nhánh;
 • Thông tin đăng ký thuế;
 • Họ, tên; nơi cư trú, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu chi nhánh
 • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Ngoài ra phải kèm theo:

 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh;
 • Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh văn phòng đại diện;
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá của người đứng đầu chi nhánh.

Chi tiết hồ sơ được quy định tại Điều 33 Nghị định 78/2015/NĐ-CP.

3. Các bước thực hiện mở chi nhánh trung tâm ngoại ngữ.

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đăng ký lập chi nhánh.

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh đến cơ quan đăng ký kinh doanh, đóng lệ phí, khi chuyên viên kiểm tra hồ sơ đã đầy đủ giấy tờ theo quy định thì sẽ tiếp nhận hồ sơ và cấp giấy biên nhận cho Trung tâm.

Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận kết quả giải quyết hồ sơ. (Thời hạn nhận kết quả thường là sau 3 ngày làm việc).

https://tuvanltl.com/quy-dinh-cho-nguoi-nuoc-ngoai-lam-viec-tai-viet-nam/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *