Thay đổi thành viên góp vốn công ty trách nhiệm hữu hạn

Thay đổi thành viên góp vốn công ty trách nhiệm hữu hạn

Thay đổi thành viên góp vốn là vấn đề pháp lý thường diễn ra trong hoạt động của loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn.

1.Khái niệm

Khoản 1 Điều 47 Luật doanh nghiệp 2014 quy định:

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là là doanh nghiệp, trong đó:

a) Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50;

b) Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 48 của Luật này;

c) Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các Điều 52, 53 và 54 của Luật này”.

2. Các trường hợp thay đổi thành viên góp vốn

Theo hướng dẫn tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, có hai trường hợp thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, là:

  • Trường hợp 1: Tiếp nhận thành viên mới (Khoản 1 Điều 45 Nghị Định 78/2015/NĐ-CP)
  • Trường hợp 2: Thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp (Khoản Điều 45 Nghị Định 78/2015/NĐ-CP)

3. Hồ sơ pháp lý cho từng trường hợp cụ thể

Tiếp nhận thành viên mới:

Công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Nội dung Thông báo gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức; họ, tên, quốc tịch, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này đối với thành viên là cá nhân; giá trị vốn góp và phần vốn góp, thời điểm góp vốn, loại tài sản góp vốn, số lượng và giá trị của từng loại tài sản góp vốn của các thành viên mới;

c) Phần vốn góp đã thay đổi của các thành viên sau khi tiếp nhận thành viên mới;

d) Vốn điều lệ của công ty sau khi tiếp nhận thành viên mới;

đ) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp

Công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Nội dung Thông báo gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

b) Tên, địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức hoặc họ, tên, quốc tịch, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này đối với cá nhân; phần vốn góp của người chuyển nhượng và của người nhận chuyển nhượng;

c) Phần vốn góp của các thành viên sau khi chuyển nhượng;

d) Thời điểm thực hiện chuyển nhượng;

đ) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Ngoài ra, doanh nghiệp cần cung cấp hợp đồng chuyển nhượng giữa bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng với sự xác nhận về việc chuyển nhượng đã hoàn tất có chữ ký của người đại diện pháp luật và con dấu của công ty.

https://tuvanltl.com/dac-diem-cua-doanh-nghiep-vua-va-nho/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *