Đặc điểm của doanh nghiệp vừa và nhỏ

Đặc điểm của doanh nghiệp vừa và nhỏ

Theo quy định của Nghị định 39/2018/NĐ-CP thì hiện nay trong mô hình hoạt động của các doanh nghiệp có mô hình doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo Nghị định này doanh nghiệp nhỏ và vừa có các đặc điểm sau:

Thứ nhất, doanh nghiệp nhỏ và vừa được phân theo quy mô bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thứ hai, về lĩnh vực kinh doanh các doanh nghiệp nhỏ và vừa kinh doanh trong các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ.

Thứ ba, về nhân lực lao động và nguồn vốn.

Vậy, các đặc tính nào, hay nói cách khác là các tiêu chí để dựa vào đó phân loại các doanh nghiệp? Nghị định 39/2018/NĐ-CP cũng đã nêu rất rõ như sau:

Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng.

Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 10 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng.

Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người và tổng doanh thu của năm không quá 50 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 20 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ.

Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 50 người và tổng doanh thu của năm không quá 100 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 50 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ.

Doanh nghiệp vừa trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người và tổng doanh thu của năm không quá 200 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ.

Doanh nghiệp vừa trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người và tổng doanh thu của năm không quá 300 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ.

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ được hỗ trợ các khía cạnh nào?

Thứ nhất, sự hỗ trợ về mặt thông tin thông qua việc được truy cập thông tin trên Cổng thông tin quốc giá hỗ trợ doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và đầu tư quản lý. Tại đây doanh nghiệp có thể khai thác các thông tin liên quan đến kế hoạch, chương trình, dự án, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, các chỉ dẫn kinh doanh, tín dụng, thị trường, sản phẩm, công nghệ….

Thứ hai, Hỗ trợ tư vấn với các gói:

  • Doanh nghiệp siêu nhỏ được hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vn, nhưng không quá 03 triệu đồng một năm;

  • Doanh nghiệp nhỏ được giảm tối đa 30% giá trị hợp đồng tư vấn, nhưng không quá 05 triệu đồng một năm;

  • Doanh nghiệp vừa được giảm tối đa 10% giá trị hợp đồng tư vấn, nhưng không quá 10 triệu đồng một năm;

  • Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyn đổi từ hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị được miễn, giảm phí tư vn.

Thứ ba, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực thông quan đào tạo khởi sự kinh doanh, quản trị kinh doanh, hỗ trợ đào tạo nghề, đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Thứ tư, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh.

https://tuvanltl.com/quy-dinh-ve-mua-ban-doanh-nghiep/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

3 Replies to “Đặc điểm của doanh nghiệp vừa và nhỏ”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *