Chuyển nhượng vốn góp

Chuyển nhượng vốn góp

Câu hỏi: Tôi là thành viên của công ty cổ phần. Nay vì lý do không thể tiếp tục tham gia kinh doanh tôi muốn chuyển nhượng cổ phần tôi đang nắm giữ cho người khác không phải là thành viên của công ty được không?

Trả lời: Cảm ơn câu hỏi bạn đã gửi về cho chúng tôi. Với trường hợp của bạn chúng LTL tư vấn như sau:

Khái niệm vốn góp hay cổ phần về bản chất có thể hiểu là tổng giá trị tài sản của một thành viên đã góp hoặc cam kết góp vào công ty. Với các loại hình doanh nghiệp khác nhau sẽ có cách gọi khác nhau.

Trong công ty cổ phần, vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau và được gọi là cổ phần, người nắm giữ cổ phần được gọi là cổ đông. Việc chuyển nhượng cổ phần phải tuân thủ các điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014.

Theo đó, tại điểm d, khoản 1 Điều 110 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định như sau: “Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật này.”

Khoản 3 Điều 119 quy định như sau: “Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó.”

Khoản 1 Điều 126 quy định như sau: “Cổ phần được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 của Luật này và Điều lệ công ty có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần. Trường hợp Điều lệ công ty có quy định hạn chế về chuyển nhượng cổ phần thì các quy định này chỉ có hiệu lực khi được nêu rõ trong cổ phiếu của cổ phần tương ứng.”

Thủ tục chuyển nhượng vốn góp/ cổ phần được thực hiện như thế nào?

Việc thực hiện hiện chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần được thực hiện thông qua các bước cơ bản như sau:

  • Tổ chức cuộc họp Đại hồi đồng cổ đông để thông qua việc chuyển nhượng vốn;
  • Các bên liên quan tham gia ký kết và thực hiện hợp đồng chuyển nhượng cổ phần;
  • Các bên liên quan và công ty lập biên bản xác nhận về việc đã hoàn tất việc thanh toán, chuyển nhượng cổ phần. Nội dung xác nhận này có thể thực hiện dưới các hình thức khác như đại diện công ty ký, đóng dấu xác nhận tại Hợp đồng chuyển nhượng. Nhìn chung, chỉ cần thể hiện ý chí, sự đồng thuận, xác nhận cho việc chuyển nhượng;
  • Tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi cổ đông tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định;
  • Chỉnh sửa, bổ sung thông tin trong Sổ đăng ký cổ đông theo quy định.

https://tuvanltl.com/dac-diem-cua-doanh-nghiep-vua-va-nho/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

3 Replies to “Chuyển nhượng vốn góp”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *