Thay đổi tên hộ kinh doanh cá thể

Thay đổi tên hộ kinh doanh cá thể

Thay đổi tên hộ kinh doanh cá thể là một thủ tục quan trọng cần được thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận/huyện. Vì vậy, bạn cần tiến hành chuẩn bị hồ sơ theo quy đinh  nhằm tiến hành thủ tục thay đổi tên hộ kinh doanh.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 71 Nghị định 78/2015/NĐ-CP:

Điều 71. Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh

  • Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh. Nội dung Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh gồm:

a) Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có);

b) Ngành, nghề kinh doanh;

c) Số vốn kinh doanh;

d) Số lao động;

đ) Họ, tên, chữ ký, địa chỉ nơi cư trú, số và ngày cấp Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.

Kèm theo Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.”

Có thể thấy rằng, tên hộ kinh doanh là một trong những thông tin cơ bản và quan trọng mà bạn cần kê khai khi tiến hành đăng ký thành lập hộ kinh doanh. Vì vậy, khi tiến hành thay đổi tên hộ kinh doanh bạn cần tiến hành thủ tục theo quy định tại Khoản 1 Điều 75 Nghị định 78/2015/NĐ-CP:

Điều 75. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

  • Khi thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh thông báo nội dung thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký theo trình tự, thủ tục như sau:
  • a) Hộ kinh doanh gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký.
  • b) Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên hộ kinh doanh yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.
  • c) Khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mới trong trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh phải nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cũ.”

Theo quy định trên, thì hồ sơ bao gồm:

  1. Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh (mẫu Phụ lục III-3 ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT);
  2. Quyết định của cá nhân thành lập/các thành viên góp vốn thành lập hộ kinh doanh về việc thay đổi tên của hộ kinh doanh;
  3. Bản sao hợp lệ Biên bản họp của các thành viên góp vốn thành lập hộ kinh doanh về việc thay đổi tên của hộ kinh doanh (trường hợp hộ kinh doanh do nhiều cá nhân góp vốn làm chủ sở hữu);
  4. Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là cá nhân thành lập hoặc người đại diện của hộ gia đình thành lập hộ kinh doanh.
  5. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền thực hiện thủ tục (nếu có):

Như vậy, để tiến hành thay đổi tên của hộ kinh doanh bạn cần tiến hành theo quy định trên để được cơ quan nhà nước thụ lý và giải quyết hồ sơ.

https://tuvanltl.com/dang-ky-hop-tac-xa-van-tai/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

4 Replies to “Thay đổi tên hộ kinh doanh cá thể”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *