Mua lại công ty TNHH

Mua lại công ty TNHH

Công ty TNHH có hai loại hình là: Công ty TNHH một thành viên và hai thành viên trở lên. Dù đều sở hữu tính chịu trách nhiệm hữu hạn trên tài sản, nhưng hai loại hình này cũng có như đặc điểm pháp lý khác nhau dẫn đến giao dịch chuyển nhượng vốn cũng có những khác biệt nhất định. Trong bài viết này, chuyên viên sẽ hướng dẫn quy trình, thủ tục để tiến hành chuyển nhượng vốn trong hai loại hình này.

Trường hợp 1: Chuyển nhượng vốn điều lệ trong công ty TNHH một thành viên

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do một cá nhân hoặc một tổ chức làm chủ sở hữu. Vì vậy, việc chuyển nhượng một phần hay toàn bộ vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên đều phải có sự tham gia và chấp thuận của chủ sở hữu theo quy định tại Điểm h Khoản 1 Điều 75 và Điểm c Khoản 2 Điều 75 Luật doanh nghiệp 2014:

“Điều 75. Quyền của chủ sở hữu công ty

  • Chủ sở hữu công ty là tổ chức có các quyền sau đây:
  • h) Quyết định tăng vốn điều lệ của công ty; chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác;
  • Chủ sở hữu công ty là cá nhân có các quyền sau đây:
  • c) Quyết định tăng vốn điều lệ, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác;”

Bạn cần xác định chủ sở hữu là ai, tổ chức hay cá nhân để xác định các thủ tục cần thiết nhằm chuyển nhượng vốn điều lệ. Nhìn chung, thủ tục giao kết hợp đồng trong trường hợp chủ sở hữu là cá nhân sẽ đơn giản hơn so với chủ sở hữu là tổ chức. 

Sau khi ký kết hợp đồng chuyển nhượng vốn điều lệ với chủ sở hữu thì bạn cần tiến hành thủ tục hành chính tương ứng. Trong trường hợp chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ, bạn cần tiến hành thủ tục thay đổi chủ sở hữu. Trong trường hợp, bạn nhận chuyển nhượng một phần thì cần tiến hành thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp sang công ty TNHH hai thành viên hay công ty cổ phần (tùy trường hợp).

Trường hợp 2: Chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Đây là loại hình doanh nghiệp nhiều chủ. Vì vậy, chủ thể có quyền tham gia hợp đồng chuyển nhượng vốn góp là thành viên với phần vốn góp đó. Bạn cần xác định rõ đối tượng để tiến hành đàm phán và giao kết hợp đồng đúng chủ thể. Tuy nhiên, trong trường hợp bạn không phải là thành viên công ty thì bạn cần yêu cầu bên chuyển nhượng xuất trình các giấy tờ, tài liệu chứng minh đã chào bán phần vốn đó đối với các thành viên còn lại với điều kiện tương đương nhưng thành viên còn lại không mua hoặc không mua hết theo quy định tại Khoản 1 Điều 53 Luật doanh nghiệp 2014:

“Điều 53. Chuyển nhượng phần vốn góp

  • Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 52, khoản 5 và khoản 6 Điều 54 của Luật này, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác theo quy định sau đây:
  • a) Phải chào bán phần vốn đó cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện;
  • b) Chỉ được chuyển nhượng với cùng điều kiện chào bán đối với các thành viên còn lại quy định tại điểm a khoản này cho người không phải là thành viên nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày chào bán.”

Sau khi chuẩn bị như trên, các bên cần tiến hành soạn thảo và ký kết hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp và tiến hành các thủ tục cần thiết (thay đổi thông tin thành viên góp vốn trong sổ đăng ký thành viên và tại Sở kế hoạch và đầu tư).

Như vậy, tùy vào từng trường hợp, công ty được mua lại là TNHH một thành viên hay hai thành viên mà bạn cần xác định quy trình, thủ tục cần thiết nhằm đảm bảo tính pháp lý, quyền và lợi ích cho mình.

https://tuvanltl.com/thay-doi-ten-ho-kinh-doanh-ca-the-2/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *