Mẫu hợp đồng chuyển nhượng công ty TNHH

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng công ty TNHH

Việc đàm phán và soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp/vốn điều lệ là một bước quan trọng trong giao dịch chuyển nhượng phần vốn góp/vốn điều lệ đối với hình thức công ty TNHH. Trong bài viết này sẽ giới thiệu đến bạn nội dung cơ bản của hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp/vốn điều lệ trong công ty TNHH.

Trước hết, bạn cần xác định chính xác loại hình công ty đó là công ty TNHH một thành viên hay hai thành viên trở lên. Bởi vì, việc chuyển nhượng vốn trong hai loại hình này có những khác biệt nhất định về thủ tục. Đối với hình thức công ty TNHH một thành viên, bạn cần đàm phán và giao kết hợp đồng với chủ sở hữu của công ty và yêu cầu xuất trình Biên bản họp và Quyết định của Hội đồng thành viên về việc thông qua việc chuyển nhượng một phần hay toàn bộ vốn điều lệ của công ty. Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, trong trường hợp bạn không phải là thành viên của công ty thì cần yêu cầu bên chuyển nhượng xuất trình các tài liệu, giấy tờ chứng minh đã chào bán đối với các thành viên còn lại nhưng các thành viên còn lại không mua hoặc không mua hết. Điều này hạn chế nguy cơ bị tuyên bố vô hiệu do vi phạm quy định của pháp luật. Cụ thể, theo quy định tại Khoản 1 Điều 53 Luật doanh nghiệp 2014:

“Điều 53. Chuyển nhượng phần vốn góp

 • Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 52, khoản 5 và khoản 6 Điều 54 của Luật này, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác theo quy định sau đây:
 • a) Phải chào bán phần vốn đó cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện;
 • b) Chỉ được chuyển nhượng với cùng điều kiện chào bán đối với các thành viên còn lại quy định tại điểm a khoản này cho người không phải là thành viên nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày chào bán.”

Sau khi tìm hiểu và chuẩn bị như trên, các bên cần đàm phán và ký kết hợp đồng. Hợp đồng chuyển nhượng vốn điều lệ/phần vốn góp thực chất là một giao dịch dân sự. Vì vậy, các bên có quyền tự do thỏa thuận, miễn là không vi phạm pháp luật và đạo đức xã hội. Tuy nhiên, cần đảm bảo hợp đồng có những nội dung như sau:

 1. Tên hợp đồng, thời gian và địa điểm ký kết hợp đồng
 2. Thông tin của bên chuyển nhượng
 3. Thông tin của bên nhận chuyển nhượng
 4. Mô tả đối tượng của hợp đồng chuyển nhượng
 5. Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng
 6. Quyền và nghĩa vụ của bên nhận chuyển nhượng
 7. Giá, phương thức và thời điểm thanh toán
 8. Các chế tài xử lý hành vi vi phạm hợp đồng
 9. Phương thức giải quyết tranh chấp
 10. Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng cần được các bên ký, ghi đầy đủ họ tên và được công ty xác nhận đối với trường hợp chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Như vậy, hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp/vốn điều lệ trong công ty TNHH bao gồm những nội dung như trên. Bạn có thể thêm bớt, bổ sung sao cho phù hợp với điều kiện và trường hợp của mình.

https://tuvanltl.com/thay-doi-ten-ho-kinh-doanh-ca-the-2/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com