Mua lại công ty cũ

Mua lại công ty cũ

Công ty cũ được hiểu là những công ty đã được thành lập bởi chủ thể khác đang hoạt động trên thị trường. Trong trường hợp, bạn có nhu cầu mua lại công ty cũ thì bạn cần tìm hiểu các quy định cũng như thông tin liên quan đến công ty đó nhằm thực hiện thương vụ mua lại đạt hiệu quả cao, tránh rủi ro pháp lý.

Trước hết, bạn cần tìm hiểu loại hình của công ty đó là gì. Bởi vì, loại hình khác nhau sẽ dẫn đến nhiều thủ tục khác nhau. Cụ thể như sau:

Đối với loại hình doanh nghiệp tư nhân thì bạn cần giao kết hợp đồng với chủ doanh nghiệp tư nhân. Trong trường hợp này, các bên cần lập hợp đồng mua bán với đối tượng của hợp đồng là doanh nghiệp tư nhân với các thông tin riêng biệt: Tên doanh nghiệp tư nhân, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính. Trong hợp đồng các bên cần thỏa thuận về nghĩa vụ trả các khoản nợ phát sinh trước ngày chuyển giao doanh nghiệp để hạn chế nguy cơ xảy ra tranh chấp.

Đối với loại hình công ty TNHH một thành viên: Bạn cần đàm phán giao kết hợp đồng với chủ sở hữu của công ty. Bởi vì, việc chuyển nhượng một phần hay toàn bộ vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên buộc phải có sự chấp thuận của chủ sở hữu. Nhìn chung, thủ tục giao kết hợp đồng trong trường hợp chủ sở hữu là cá nhân sẽ đơn giản hơn so với chủ sở hữu là tổ chức. Ví dụ: Công ty cổ phần A là chủ sở hữu của công ty TNHH một thành viên B. Số vốn điều lệ của công ty B chiếm đến 50% vốn của công ty A căn cứ theo báo cáo tài chính gần nhất thì trong trường hợp này, để ký kết hợp đồng chuyển nhượng vốn điều lệ phải có sự đồng ý của Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản họp và Quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Đối với loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên: Đây là hình thức doanh nghiệp có nhiều chủ. Vì vậy, chủ thể có quyền tham gia hợp đồng chuyển nhượng vốn góp là thành viên với phần vốn góp đó. Bạn cần xác định rõ đối tượng để tiến hành đàm phán và giao kết hợp đồng đúng chủ thể. Tuy nhiên, trong trường hợp bạn không phải là thành viên công ty thì bạn cần yêu cầu bên chuyển nhượng xuất trình các giấy tờ, tài liệu chứng minh đã chào bán phần vốn đó đối với các thành viên còn lại với điều kiện tương đương nhưng thành viên còn lại không mua hoặc không mua hết.

Đối với loại hình công ty hợp danh. Đây là loại hình doanh nghiệp mang tính chất đối nhân, tức là trong nội bộ công ty hợp danh, yếu tố con người quan trọng hơn yếu tố vốn góp. Vì vậy, đối với các thành viên hợp danh việc chuyển nhượng phần vốn góp phải có sự đồng ý của các thành viên hợp danh còn lại. Đối với các thành viên góp vốn thì có thể tự do chuyển nhượng phần vốn góp trên cơ sở thiện chí, tự nguyện.

Đối với loại hình công ty cổ phần: Cổ đông trong công ty cổ phần có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần. Đây cũng là loại hình doanh nghiệp dễ dàng nhất trong chuyển nhượng vốn. Tuy nhiên, các hạn chế cũng bị đặt ra đối vởi cổ đông sáng lập trong công ty cổ phần được thành lập dưới 03 năm và cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết. Bạn cần tìm hiểu các hạn chế này nhằm tránh nguy cơ hợp đồng bị tuyên bố vô hiệu, gây thiệt hại cho các bên.

Như vậy, việc xác định loại hình của công ty được mua lại là điều kiện tiên quyết để hình thành nên chiến lược mua lại cũng như xác định các thủ tục cần thiết. Trong trường hợp đã xác định chính xác loại hình doanh nghiệp, bạn cần tiến hành giao dịch đối với từng loại hình như đã nêu trên.

https://tuvanltl.com/dang-ky-hop-tac-xa-van-tai/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *