Thành lập trung tâm ngoại ngữ 100 vốn nước ngoài

Thành lập trung tâm ngoại ngữ 100 vốn nước ngoài

Câu hỏi: Tôi là người nước ngoài quốc tịch Anh. Tôi lấy vợ Việt Nam và đã sinh sống ở đây được 8 năm. Tôi làm giáo viên tiếng Anh tại rất nhiều trung tâm Anh ngữ lớn tại Tp Hồ Chí Minh trước đây. Nay tôi muốn thành lập trung tâm ngoại ngữ với 100 vốn nước ngoài do tôi sở hữu. Nhờ công ty tư vấn giúp tôi các điều kiện cơ bản mà một người đầu tư có quốc tịch nước ngoài như tôi cần đáp ứng.

(Mr. P, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh)

Trả lời: LTL chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm gửi câu hỏi cho Bộ phận tư vấn của LTL. Liên quan đến thắc mắc của Quý khách hàng LTL xin được trả lời như sau:

Hiên nay Trung tâm ngoại ngữ 100 vốn nước ngoài đang được thống nhất điều chỉnh bởi Luật Giáo dục, Nghị định 86/2018/NĐ-CP và Thông tư 21/2018/NĐ-CP. Theo đó, so với trung tâm ngoại có 100 vốn trong nước, điểm khác biệt cơ bản mà nhà đầu tư nước ngoài phải chứng minh là mình có tình hình tài chính đủ mạnh phù hơp với quy mô hoạt động mà mình dự kiến.

Điều 46. Hồ sơ đăng ký hoạt động giáo dục

1. Đơn đăng ký hoạt động giáo dục theo Mẫu số 16 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

2. Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu của quyết định cho phép thành lập đối với cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài; bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu của giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài.

3. Quy chế tổ chức, hoạt động của cơ sở giáo dục.

4. Báo cáo tiến độ thực hiện dự án đầu tư, tình hình góp vốn, vay vốn, tổng số vốn đầu tư đã thực hiện.

5. Báo cáo giải trình về việc cơ sở giáo dục hoặc phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học đã đáp ứng các nội dung quy định tại các Điều 35, 36, 37 và 38 Nghị định này, đồng thời gửi kèm:

a) Danh sách hiệu trưởng (giám đốc), phó hiệu trưởng (phó giám đốc), trưởng các khoa, phòng, ban và kế toán trưởng. Đối với hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục của phân hiệu cơ sở giáo dục đại học, cần bổ sung danh sách cán bộ phụ trách phân hiệu và cơ cấu, bộ máy tổ chức của phân hiệu;

b) Danh sách và lý lịch cá nhân của cán bộ, giáo viên, giảng viên (cơ hữu, thỉnh giảng);

c) Mô tả cấp học, trình độ đào tạo, ngành đào tạo;

d) Chương trình, kế hoạch giảng dạy, tài liệu học tập, danh mục sách giáo khoa và tài liệu tham khảo chính;

đ) Đối tượng tuyển sinh, quy chế và thời gian tuyển sinh;

e) Quy chế đào tạo;

g) Quy mô đào tạo (học sinh, sinh viên, học viên);

h) Các quy định về học phí và các loại phí liên quan;

i) Quy định về kiểm tra, đánh giá, công nhận hoàn thành chương trình môn học, mô đun, trình độ đào tạo;

k) Mẫu văn bằng, chứng chỉ sẽ được sử dụng.

Trong đó, điều kiện về Vốn đầu tư thường sẽ là điểm là khó nhà đầu tư nhất:

Điều 35. Vốn đầu tư

…………………………..

3. Dự án đầu tư thành lập cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn phải có suất đầu tư ít nhất là 20 triệu đồng/học viên (không bao gồm các chi phí sử dụng đất). Tổng số vốn đầu tư ít nhất được tính toán căn cứ thời điểm có quy mô dự kiến cao nhất.

Như vậy, dựa vào số lượng học viên tối đa mà trung tâm muốn tuyển sinh, nhà đầu tư sẽ dự toán được chi phí đầu tư tối đa mà mình phải có là bao nhiêu. Ngoài chi phí đầu tư cho một em học sinh, nhà đầu tư còn phải chứng minh được lượng tài chính đủ để thực hiện đầu tư cho cơ sở vật chất, thiết bị, xây dựng và lựa chọn chương trình giảng dạy và đầu tư cho đội ngũ giáo viên theo các nguyên tắc như sau:

Cơ sở vật chất, thiết bị

a) Có phòng học phù hợp về ánh sáng, bàn ghế, thiết bị, đồ dùng giảng dạy;

b) Có diện tích dùng cho học tập, giảng dạy bảo đảm ở mức bình quân ít nhất là 2,5 m2/người học đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn;

c) Có văn phòng của ban giám đốc, lãnh đạo, phòng giáo viên, thư viện và các phòng chức năng khác.

Chương trình giáo dục

Chương trình giáo dục thực hiện tại cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài phải thể hiện mục tiêu giáo dục, không có nội dung gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia, lợi ích cộng đồng; không truyền bá tôn giáo, xuyên tạc lịch sử; không ảnh hưởng xấu đến văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam và phải bảo đảm điều kiện liên thông giữa các cấp học và trình độ đào tạo.

Đội ngũ nhà giáo

a) Giáo viên ít nhất phải có trình độ cao đẳng hoặc tương đương, có ngành đào tạo phù hợp với chuyên môn được phân công giảng dạy;

b) Tỷ lệ học viên/giáo viên quy đổi tối đa là 25 học viên/giáo viên.

Tất cả các minh chứng trên phải được thể hiện trong văn bản đầy đủ để cơ quan có thẩm quyền thẩm định, xét xét đi đến cấp phép hoạt động cho doanh nghiệp. Các điều kiện này là hoàn toàn phù hợp nhằm giúp sáng lọc các tổ chức giáo dục nước ngoài khi vào đầu tư tại Việt Nam phải thực sự chất lượng, đóng góp cho sự phát triển của ngành Giáo dục.

https://tuvanltl.com/thu-tuc-cap-giay-phep-lien-van-viet-lao/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

3 Replies to “Thành lập trung tâm ngoại ngữ 100 vốn nước ngoài”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *